Kaupunkipyörien asiakaskyselyn 2021 tulokset on julkaistu

maanantaina 13. joulukuu 2021 klo 13.45

Tampereen kaupunkipyörien asiakaskysely tehtiin eHarava-nettikyselynä 18.–30.11.2021.

Kysely lähetettiin kaikille kaupunkipyöräpalvelun asiakaskannassa oleville, jotka ovat sallineet yhteydenotot. Lisäksi kyselyä markkinoitiin Nyssen uutiskirjeessä sekä kaupungin ja Nyssen eri somekanavissa. Kysely toteutettiin suomeksi ja  kyselyyn toivottiin vastauksia kaikilta riippumatta siitä, oliko ostanut kaupunkipyörien käyttöoikeuden kaudella 2021 vai ei. Osa kysymyksistä oli kaikille vastaajille yhteisiä, mutta jotkut kysymykset oli kohdistettu vain osalle vastaajista riippuen siitä, oliko ostanut käyttöoikeuden vai ei.

Kyselyllä saatiin runsaasti palautetta sekä tietoa kaupunkipyörien käytöstä kehitystyön tueksi. Saadun palautteen mukaan tyytyväisimpiä oltiin hinnoitteluun (84–86 % vastaajista) ja kaupunkipyörien saatavuuteen (85 %). Eniten tyytymättömyyttä aiheuttivat kaupunkipyörän käyttöönotto ja palautus sovelluksella (33 %), 30 minuutin käyttöaika (25 %) sekä kaupunkipyöräasemien sijainti (20 %). Avoimissa palautteissa ja kehitysehdotuksissa korostuivat asemaverkoston laajentaminen sekä kaupunkipyörien käyttöönoton ja palautuksen toimintavarmuus.

Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvoimme 10 käyttöoikeutta Tampereen kaupunkipyörien koko kaudeksi 2022. Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti. 

Avaa kaupunkipyörien asiakaskyselyn 2021 tulokset (pdf)