Kolmen vyöhykkeen malli sai eniten kannatusta

tiistaina 07. maaliskuu 2023 klo 09.03

Nysse on selvittänyt nykyisen kuuden vyöhykkeen mallin muuttamista helppokäyttöisemmäksi. Uudistuksella tavoitellaan helppoutta niin vyöhykkeiden hahmottamiseen, lipun ostoon kuin maksamiseenkin. 

Alkuselvityksen jälkeen vyöhykemallit esiteltiin joukkoliikennelautakunnalle, ja jatkoon pääsivät kolmen ja yhden vyöhykkeen mallit. Näistä malleista pyydettiin mielipiteitä asiakkailta sekä lausunnot toimialueen kunnilta. 

Molemmista malleista löydettiin hyviä ja huonoja puolia

Verkkokysely asukkaille oli avoinna 14.11.–13.12. Vastauksia saatiin 2488, ja vastaajien joukossa oli joukkoliikenteen säännöllisiä ja satunnaiskäyttäjiä sekä pääsääntöisesti omalla autolla liikkuvia. Suurin osa vastaajista oli 25–64-vuotiaita säännöllisesti joukkoliikennettä käyttäviä.

Yhden vyöhykkeen malli todettiin vastauksissa helpommaksi ymmärtää kuin kolmen vyöhykkeen malli, ja sen uskottiin houkuttelevan tekemään pidempiä matkoja ja nopeuttavan lippulaitteella asiointia. Ongelmaksi koettiin iso hinnankorotus lyhyillä matkoilla. Moni koki epäreiluksi sen, että pidemmän matkan saisi saman hintaan kuin lyhyen, vaikka vain muutaman pysäkinvälin matkan.

Kolmen vyöhykkeen mallissa hyväksi koettiin hintojen pysyminen lähes nykyisellä tasolla. Palautteissa ihmeteltiin, miksi kaksi vyöhykettä ei riitä, ja osa ehdotti A- ja B-vyöhykkeiden yhdistämistä. Mallissa pitäisi edelleen valita vyöhykkeitä lippulaitteelta, minkä moni koki hankalaksi. Kolmen vyöhykkeen malli koettiin kuitenkin pääsääntöisesti oikeudenmukaisemmaksi kuin yhden, koska matkan pituudella olisi vaikutusta lipun hintaan.

Kunnista enemmistö kannatti kolmen vyöhykkeen mallia 

Myös toimialueen kunnilta, Valkeakosken kaupungilta, Kuhmoisten kunnalta, Pirkanmaan ELY-keskukselta ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymältä pyydettiin lausunnot yhden ja kolmen vyöhykkeen malleista. Lausunnoissa pyydettiin ottamaan kantaa vyöhykemalleihin, niiden arvioituihin kustannusvaikutuksiin sekä siihen, pitäisikö muutosten sijaan jatkaa nykyisellä kuuden vyöhykkeen mallilla. 

Kolmen vyöhykkeen mallia kannattivat Kangasala, Valkeakoski, Tampere, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi ja Pirkanmaan ELY-keskus.  

Yhden vyöhykkeen mallia kannattivat Vesilahti ja Orivesi, jos malli voitaisiin toteuttaa ilman suuria lipunhintojen korotuksia. Myös Lempäälä oli valmis valitsemaan yhden vyöhykkeen mallin, ja subventoimaan mallin aiheuttamat kustannukset. Kuhmoisille kaikki mallit olivat hyväksyttäviä. 

Kangasala ja Nokia ilmoittivat, että joukkoliikenteen tukea ei ole mahdollisuus kasvattaa. Lempäälä, Orivesi, Vesilahti ja Kuhmoinen olisivat valmiita korottamaan joukkoliikenteen tukea laskeman mukaisesti 20 %.

Kaikissa lausunnoissa korostettiin, että nykyinen vyöhykejärjestelmä vaatii yksinkertaistamista ja vyöhykkeiden määrää on syytä vähentää. 

Näin vyöhykeuudistus etenee

Vyöhykemalleista saadut palautteet ja lausunnot on esitelty Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle. Päätöksentekoon asia etenee 15.3.2023. Aikaisintaan uusi vyöhykemalli tulee käyttöön ensi vuoden alussa. 

Lisätietoja vyöhykemalleista ja -selvityksestä:
nysse.fi/vyohykeselvitys > 

Nykyisiä vyöhykkeitä voi tarkastella esimerkiksi Nyssen reittioppaassa, ja alueittain vyöhykkeet on esitelty Nyssen verkkosivuilla:
nysse.fi/liput-ja-hinnat/vyohykkeet.html >

Ehdotetut vyöhykemallit lyhyesti 

Yhden vyöhykkeen malli 

Koko Nysse-alue olisi yhtä yhteistä vyöhykettä ja lippujen hinnat olisivat samat matkojen pituuksista tai alueen palvelutarjonnasta riippumatta. Lipun hintaan vaikuttaisi maksutapa, asiakkaan ikäryhmä sekä mahdolliset alennukset. Vyöhykkeitä ei tarvitsisi valita Nella.fi -verkkopalvelussa, myyntipisteissä eikä bussin tai ratikan lippulaitteella. 

Hinnasto olisi yksinkertainen. Hintaan vaikuttaisi maksutapa, asiakkaan ikäryhmä ja mahdolliset alennukset. Pitkien ja lyhyiden matkojen hinnat tasattaisiin: lyhyempien matkojen hinnat nousisivat ja pitkien matkojen hinnat laskisivat nykyiseen verrattuna. 

Kolmen vyöhykkeen malli 

Mallissa olisi kolme vyöhykettä A, B ja C. Nykyiset A- ja B-vyöhykkeet säilyisivät ennallaan. Lippu ostettaisiin vyöhykkeille AB, BC tai ABC. Näin kaikissa kunnissa voisi matkustaa lyhyitä kahden vyöhykkeen matkoja edullisesti. Kolmen vyöhykkeen lippu kattaisi koko alueen. 

Vyöhykkeet valittaisiin samaan tapaan kuin nykyäänkin, mutta valintoja olisi huomattavasti vähemmän: AB, BC tai ABC. 

Malliin siirtyminen tarkoittaisi noin 1 % hintakorotusta kahden ja kolmen vyöhykkeen lippuihin. Näin lyhyillä matkoilla hintoihin tulisi pieni korotus. Pitkillä matkoilla hinnat käytännössä laskisivat nykyiseen verrattuna, koska kolmen vyöhykkeen lippu kattaisi koko alueen.