Vyöhykeselvitys

Nysse järjestää joukkoliikennepalvelun Tampereen kaupunkiseudulla, johon Tampereen lisäksi kuuluvat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi. Nyssen lippujärjestelmä on käytössä lisäksi Valkeakosken busseissa.

Joukkoliikenne suunnitellaan vastaamaan Nysse-alueen matkustustarpeita. Yli puolet joukkoliikenteen kustannuksista katetaan lipputuloilla. Loput kulut jaetaan seudun kuntien kesken, kuntarajojen sisällä tarjottavaan palveluun suhteutettuna. Tunnusluvut löytyvät Nyssen vuosikertomuksista.

Nykyinen, kuuden vyöhykkeen järjestelmä

Nykyisin palvelualue on jaettu kuuteen vyöhykkeeseen A, B, C, D, E ja F. Lippu on ostettava aina vähintään kahdelle vierekkäiselle vyöhykkeelle. Valtaosa matkoista tehdään alueen ytimessä AB-vyöhykkeillä. Vain noin 15 % lipuista sisältää ulompia vyöhykkeitä ja vain murto-osassa ei ole A-vyöhykettä mukana.

Käytännössä suurin osa matkustajista ei käytä kaikkia kuutta vyöhykettä. Malli onkin todettu haastavaksi käyttää ja vaikeaksi ymmärtää.

Kohti yksinkertaisempaa vyöhykemallia

Nykyisessä mallissa vyöhykkeet valitaan, kun asiakas ostaa lipun ennakkoon tai kun hän maksaa matkansa bussin tai ratikan lippulaitteella. Esimerkiksi kertalipulle on monta erilaista hintaa vyöhykevaihtoehdoista johtuen. Vyöhykerajoja on paljon ja ne ovat jossain määrin epäselviä.

Suunnittelemme muutosta vyöhykejärjestelmään, jotta matkan maksaminen olisi mahdollisimman helppoa niin lyhyillä kuin pidemmilläkin matkoilla. Pelkistämällä vyöhykejärjestelmää

  • vyöhykealueet olisi helpompi hahmottaa
  • lipun hankkiminen olisi vaivattomampaa
  • maksaminen bussissa ja ratikassa olisi sujuvampaa
  • hinnastoa olisi helpompi tulkita.

Olemme tutkineet erilaisia vyöhykevaihtoehtoja vuoden 2022 aikana. Kaikki alkuselvityksen mallit perustuivat nykyisiin vyöhykerajoihin, mutta vyöhykkeitä yhdisteltiin uusilla tavoilla.

Mallien vaikutuksia arvioitiin eri asiakasryhmien asiantuntijoiden kanssa. Palvelun toteutusta arvioivat joukkoliikenteen suunnittelijat, asiakaspalvelun henkilökunta sekä lipputarkastajat. Lisäksi teimme selvityksen vyöhykemallien talous- ja hintavaikutuksista.

Kolmen ja yhden vyöhykkeen mallit jatkoselvitykseen

Alkuselvityksen vyöhykemallit esiteltiin joukkoliikennelautakunnalle syyskuussa 2022 ja jatkoon pääsivät kolmen ja yhden vyöhykkeen mallit. Molemmissa malleissa olisi käytössä nykyiset lipputyypit kuten kertalippu, vuorokausilippu ja kausilippu. Myös nykyiset maksutavat ja -käytännöt, kuten lippujen vahvistaminen liikennevälineissä, säilyisivät entisellään.

Tutustu ehdotettuihin vyöhykemalleihin

Asiakkaat löysivät molemmista malleista hyviä ja huonoja puolia

Yhden ja kolmen vyöhykkeen järjestelmistä kerättiin ajatuksia kaikille avoimella asiakaskyselyllä 14.11.-13.12.2022. Molemmista malleista saatiin mielipiteitä puolesta ja vastaan. Yhden vyöhykkeen malli koettiin helpommaksi käyttää, mutta hintojen pelättiin nousevan lyhyemmillä matkoilla. Kolmen vyöhykkeen malli koettiin oikeudenmukaisemmaksi, mutta vaikeammaksi käyttää.

Lue lisää  kyselyn tuloksista 7.3.2023 julkaistusta tiedotteesta ›

Kunnista enemmistö kannatti kolmen vyöhykkeen mallia 

Nyssen vyöhykejärjestelmässä mukana olevilta kunnilta sekä Pirkanmaan ELY-keskukselta ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymältä pyydettiin lausunnot, joissa otettiin kantaa mm. vyöhykemalleihin ja niiden arvioituihin kustannusvaikutuksiin. 

Kolmen vyöhykkeen mallia kannattivat Kangasala, Valkeakoski, Tampere, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi ja Pirkanmaan ELY-keskus. Yhden vyöhykkeen mallin puolesta olivat Lempäälä, Vesilahti ja Orivesi. Kuhmoisille kaikki mallit olivat hyväksyttäviä. Kaikissa lausunnoissa korostettiin, että nykyinen vyöhykejärjestelmä vaatii yksinkertaistamista ja vyöhykkeiden määrää on syytä vähentää.

Annetut lausunnot:

Näin vyöhykeuudistus etenee

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta teki päätöksen kolmen vyöhykkeen malliin siirtymisestä 15.3.2023. Uusi vyöhykemalli otetaan käyttöön 16.1.2024.

Lue lisää uudistuksesta ›

Lue tiedote joukkoliikennelautakunnan päätöksestä ›

Matkustajat odottavat bussia pysäkillä, aurinko paistaa.

 


 

Kolmen vyöhykkeen malli

Mallissa olisi kolme vyöhykettä A, B ja C. Lippu ostettaisiin vyöhykkeille AB, BC tai ABC. Näin kaikissa kunnissa voisi matkustaa lyhyitä kahden vyöhykkeen matkoja edullisesti. Kolmen vyöhykkeen lippu kattaisi koko alueen.

A- ja B-vyöhykkeisiin kuuluisi (kuten nykyäänkin) Tampereen keskusta ja lähiöt (pohjoisessa Sorilaan asti), Vatiala, Sääksjärvi, Pirkkalan keskusta ja lähiöt, Pitkäniemi sekä Ylöjärven keskusta, Siivikkala ja Vuorentausta.

C-vyöhykkeeseen kuuluisi kaikki loput alueet: Pohjois-Tampere, Kangasala, Valkeakoski, Lempäälä, Vesilahti, Orivesi, Pirkkalan lentoasema ja haja-asutusalueet, Nokia ja Ylöjärvi sekä pieni osa Kuhmoisia (nykyiset vyöhykkeet C, D, E ja F).

Mallin laskennalliset vaikutukset lippujen hintoihin

Kolmen vyöhykkeen mallissa hinnasto yksinkertaistuisi jo merkittävästi. Vyöhykkeet valittaisiin samaan tapaan kuin nykyäänkin, mutta valintoja olisi huomattavasti vähemmän: vyöhykkeet AB, BC tai ABC.

Malliin siirtyminen tarkoittaisi noin 1 % hintakorotusta kahden ja kolmen vyöhykkeen lippuihin. Näin lyhyillä matkoilla hintoihin tulisi pieni korotus. Pitkillä matkoilla hinnat käytännössä laskisivat nykyiseen verrattuna, koska kolmen vyöhykkeen lippu kattaisi koko alueen.

Voimassa oleva hinnasto


 

Yhden vyöhykkeen malli

Mallissa koko Nysse-alue olisi yhtä yhteistä vyöhykettä ja lippujen hinnat olisivat samat matkojen pituuksista tai alueen palvelutarjonnasta riippumatta. Lipun hintaan vaikuttaisi maksutapa, asiakkaan ikäryhmä sekä mahdolliset alennukset.

Vyöhykkeitä ei tarvitsisi valita Nella.fi -verkkopalvelussa, myyntipisteissä eikä bussin tai ratikan lippulaitteella.

Mallin vaikutukset lippujen hintoihin

Yhden vyöhykkeen mallissa hinnasto olisi yksinkertainen. Hintaan vaikuttaisi maksutapa, asiakkaan ikäryhmä ja mahdolliset alennukset.

Pitkien ja lyhyiden matkojen hinnat tasattaisiin. Näin lyhyempien matkojen hinnat nousisivat ja pitkien matkojen hinnat laskisivat nykyiseen verrattuna.

Hinnat perustuisivat kahden vyöhykkeen lippuihin, joiden hintakorotus olisi noin 20 %. Nykyisellä hinnastolla aikuisten hinnat voisivat muuttua seuraavasti: 

  • kertalippu lähimaksulla +0,55 €
  • kertalippu matkakortin arvolla +0,40 €
  • 30 vuorokauden kausilippu +6,20 €

Voimassa oleva hinnasto