Läntinen linjastosuunnittelu käynnistyy, myös suunnitteluperiaatteet päivitetään

keskiviikko 16. maaliskuu 2022 klo 17.05

Kevään aikana Nysse aloittaa Länsi-Tampereen ja Ylöjärven linjastosuunnittelun vuodelle 2024, jolloin käynnistyy raitiotien toisen vaiheen liikennöinti Pyynikintorin ja Lentävänniemen välillä. Samalla myös muiden läntisten alueiden bussipalvelu tarkistetaan vastaamaan alueille määriteltyä palvelutasoa.

Suunnittelun yhteydessä täsmennetään ja päivitetään periaatteet, jotka joukkoliikennelautakunta hyväksyi vuonna 2016 raitiotien vaikutusalueella joukkoliikennelinjaston suunnittelutyön pohjaksi.

Läntiselle linjastosuunnittelulle asetetaan tavoitteet, joilla tuetaan joukkoliikennematkustuksen kehitystä ja eri liikennemuotojen toimivaa kokonaisuutta. Asetetuilla tavoitteilla halutaan myös parantaa joukkoliikenteen käyttökokemusta sekä tukea kasvaa kaupunkiseutua.

Eri käyttäjäryhmät otetaan mahdollisimman hyvin mukaan suunnitteluprosessiin. Pääosin vuorovaikutus tapahtuu verkossa, mutta tarpeen mukaan järjestetään myös erilaisia asukastilaisuuksia.

Sekä suunnitteluperiaatteet että linjastotavoitteet on tarkoitus saada hyväksyttyä Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa loppukeväästä 2022.

Linjastosuunnittelun aikataulu

Läntisen linjaston suunnittelutyö käynnistyy kevään aikana kaikille avoimella liikkumiskyselyllä, jolla kartoitetaan läntisen alueen liikkumistottumuksia ja -tarpeita.

Ensimmäinen linjastoluonnos valmistuu toukokuussa, ja sitä voi kommentoida Nyssen nettisivuilla koko kesän ajan. Saadun palautteen perusteella tehdään vaihtoehtoinen suunnitelma, josta kerätään edelleen palautetta. Lisäksi suunnitelmasta pyydetään viranomaislausunnot.

Kommenttien ja saatujen lausuntojen pohjalta julkaistaan vielä kolmas linjastoversio joulukuussa.  Linjasto viimeistellään tammikuussa 2023, jonka jälkeen siitä tehdään päätös Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa.

Uudistetun läntisen linjaston palvelutasosta päätetään tammikuussa 2024 ja se otetaan porrastetusti käyttöön kesäkauden 2024 sekä talvikauden 2024–2025 aikana.

Ratikan reittiosuus Pyynikintori – Santalahti avataan syksyllä 2023, mutta sillä ei ole vielä merkittävää vaikutusta bussien palveluun.

Lue lisää: nysse.fi/linjasto2024