Läntinen linjasto 2024

Läntisen palvelualueen linjasto uudistuu

Läntinen linjasto 2024 -suunnittelu käynnistettiin keväällä 2022. Linjastouudistuksen tavoitteena on yhdistää Nyssen läntisen alueen bussi- ja ratikkaliikenne yhtenäiseksi kokonaisuudeksi sekä päivittää palvelu alueelle määritetyn palvelutason mukaiseksi.

Santalahden ja Pyynikintorin välinen ratikkaliikenne käynnistyi elokuussa 2023. Reitti Lentävänniemeen asti avataan tammikuussa 2025.

Läntinen linjasto 2024 -suunnitelmaan sisältyy linjoja, joiden muutokset vaikuttavat myös muiden kuin läntisten alueiden palveluun. Suunnitelman ensimmäiset linjastomuutokset otetaan käyttöön kesäkaudella 2024.

Läntisen linjaston yksi tärkeimmistä teemoista on yhdistää bussi- ja raideliikenne toimivaksi kokonaisuudeksi.

Tavoitteet, periaatteet ja pohjatiedot 

Läntisen linjaston luonnostelu alkoi suunnitteluperiaatteiden ja linjaston tavoitteiden määrittelyllä keväällä 2022. Suunnitteluprojektin lähtötavoitteita olivat

  • bussi- ja raideliikenteen yhteensovittaminen toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi
  • joukkoliikenteen käyttökokemuksen parantaminen
  • kestävän liikkumisen tukeminen kasvavalla kaupunkiseudulla
  • joukkoliikenteen käyttäjien osallistaminen osaksi suunnitteluprosessia

Suunnitteluun on voinut osallistua kaikissa sen vaiheissa. Keväällä 2022 toteutettiin liikkumiskysely, jonka avulla kartoitimme läntisen palvelualueen liikkumistottumuksia ja tarpeita. Kyselyyn saatiin lähes 1 400 vastausta, ja se on toiminut erinomaisena perustietona linjaluonnoksille.

Suunnittelussa on pyritty huomioimaan mahdollisimman monen matkustajan liikkumistoiveet. Joukkoliikenne palvelee sananmukaisesti joukkoja, joten kaikkia toiveita ei valitettavasti voida toteuttaa.

Suunnitteluperiaatteet

Mitä alueita uudistus koskee?

Linjasto uudistetaan länteen rakentuvan raitiotien vaikutusalueella Pyynikintori - Santalahti - Hiedanranta - Niemenranta - Lentävänniemi. Ratikan uudella reitillä on vaikutuksia myös Lielahden, Niemen, Ryydynpohjan ja Siivikkalan bussipalvelun järjestämiseen.

Linjastouudistus koskee myös Epilän, Ristimäen, Tohlopin, Tesoman, Ikurin, Lamminpään, Haukiluoman, Myllypuron, Kalkun, Raholan ja Villilän alueita sekä koko Ylöjärveä, joiden palvelutaso tarkistetaan. Palvelutasoon vaikuttavat alueen matkustustarpeet, käytettävissä oleva rahoitus, kunnan kaavoitus sekä muun muassa liikenne- ja elinkeinopoliittiset tavoitteet.

Läntisen linjaston uudistuksella pyritään toteuttamaan matkustajien ja joukkoliikenteen järjestämisen kannalta parhaiten toimivia ratkaisuja. Tämä voi tarkoittaa nykyisten linjojen yhdistämistä, linjan lyhentämistä, uusia yhteyksiä tai liityntäyhteyksiä.

Joukkoliikenteen palvelutaso 2022-2025

Ensimmäinen linjastoluonnos

Ensimmäinen linjastoluonnos julkaistiin kesäkuussa 2022 ja siihen saatiin yli 800 palautetta. Voit lukea yhteenvedon linjastoluonnoksen palautteista 30.8.2022 julkaistusta uutisesta.

Ensimmäinen Läntinen Linjasto 2024 -luonnos karttapalvelussa

Toinen linjastoluonnos

Toinen linjastoluonnos julkaistiin syyskuussa 2022 ja siihen saatiin yli 1 000 palautetta. Voit lukea yhteenvedon linjastoluonnoksen palautteista 5.12.2022 julkaistusta uutisesta.

Toinen Läntinen Linjasto 2024 -luonnos karttapalvelussa

Linjastosuunnitelma

Linjastosuunnitelma laadittiin luonnosten ja niistä saatujen palautteiden pohjalta. Suunnitelma julkaistiin 15.12.2022. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi suunnitelman 15.2.2023.

Linjastosuunnitelmassa ratikat on järjestelty uudelleen: ratikka 1 kulkee Lentävänniemen ja Kaupin kampuksen välillä, ratikka 3 Sorin aukion ja Hervannan välillä. Aikaisemmissa luonnoksissa Lentävänniemeen liikennöi ratikkalinja 3. Muutoksella saadaan tasoitettua ratikkalinjojen odotettavissa olevia matkustajamääriä ja palvelua voidaan parantaa ruuhkaisemmalla Hervannan linjalla 3.

Linjastossa on myös muita muutoksia verrattuna luonnokseen 2.

Läntinen Linjasto 2024 -suunnitelma karttapalvelussa

Linjaston käyttöönotto

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi Läntinen Linjasto 2024 -suunnitelman 15.2.2023. Kausittaiset linjaston palvelutasoista päätettiin vuosien 2023-2024 vaihteessa. Linjasto otetaan käyttöön vuosien 2024–2025 aikana:

  • Ratikan reittiosuus Pyynikintori - Santalahti otetaan käyttöön jo elokuussa 2023, mutta sillä ei ole vielä merkittävää vaikutusta bussien palveluun.
  • Uudistetut bussilinjat otetaan porrastetusti käyttöön kausien kesä 2024syksy 2024 ja kevät 2025 aikana.
  • Ratikan reittiosuus Santalahti - Lentävänniemi otetaan käyttöön tammikuussa 2025.
Läntinen Linjasto 2024 -projektissa oli asiakaskyselyitä vuosien 2022-2023 aikana.