Läntinen linjasto 2024

Läntisen palvelualueen linjasto uudistuu

Läntinen linjasto 2024 -suunnittelu käynnistettiin kevään 2022 aikana. Linjastouudistuksen tavoitteena on yhdistää Nyssen läntisen alueen bussi- ja ratikkaliikenne yhtenäiseksi kokonaisuudeksi sekä päivittää alueen palvelu suunnitellun palvelutason mukaiseksi. Kaikki muutokset eivät liity uudella reitillä aloittavaan ratikkaan, vaan osa muutoksista kehittää alueellista bussipalvelua.

Raitiotiellä liikennöinti Santalahden ja Pyynikintorin välillä käynnistyy elokuussa 2023 ja Lentävänniemeen on tavoitteena liikennöidä loppuvuodesta 2024. Läntinen linjasto 2024 -suunnitelma toteutetaan alkavan ratikkaliikenteen rinnalla portaittain.

Läntisen linjaston yksi tärkeimmistä teemoista on yhdistää bussi- ja raideliikenne toimivaksi kokonaisuudeksi.

Ole oman alueesi asiantuntija

Otamme asiakkaamme mukaan linjastouudistukseen. Linjastonsuunnitelman eri vaiheet ovat nähtävillä selainpohjaisessa karttapalvelussa, ja niihin pyydetään palautetta kaikissa linjastosuunnittelun vaiheissa. Esittelemme linjastoa syys-lokakuussa myös alueellisissa asukastilaisuuksissa Ylöjärvellä, Tesomalla ja Lielahdessa.

Tule mukaan suunnittelemaan läntistä linjastoa! 

Kommentoi nyt: linjastoluonnos 2

Voit tutustua toiseen linjastoluonnokseen selainpohjaisessa karttapalvelussa. Luonnoksen kaikkia pysäkkejä ei välttämättä näy vielä katukuvassa ja aikataulut ovat alustavia.

 • Saat kommentointityökalun auki karttapalvelun oikeasta yläkulmasta "Lisää kommentti" -painikkeella.
 • Klikkaa työkalulla haluamaasi kohtaa kartalla ja kirjoita kommenttisi.
 • Kommentit lukee suunnittelija, eikä niihin vastata.
 • Karttapalvelu toimii parhaiten isoilla näytöllä.
 • Voit antaa palautetta syys-marraskuun ajan.

Voit antaa palautetta myös kommentoimalla linjastouutista tai sähköisellä palautelomakkeella.

Tervetuloa alueellisiin asukastilaisuuksiin

Tule keskustelemaan alueesi linjastoluonnoksesta asukastilaisuuteen, joita järjestetään syksyn aikana. Paikalla on linjaston suunnittelijoita Nysseltä.

 • Ylöjärvi: maanantai 26.9.2022 kello 17–19,
  Ylöjärven pääkirjasto Leija, monitoimitila, Koivumäentie 2, 33470 Ylöjärvi
 • Tesoma: tiistai 4.10.2022 kello 17–19,
  Tesoman Hyvinvointikeskus, monitoimitila Lysti, Tesomankatu 4, 33300 Tampere
 • Lielahti: keskiviikko 5.10.2022 kello 17–19,
  Lielahden kirjasto, monitoimitila Tuike, Antti Possin kuja 1, 33400 Tampere

Linjastoluonnos 2 karttapalvelussa

Aiemmat linjastoluonnokset ja kyselyt

Ensimmäinen linjastoluonnos

Ensimmäinen linjastoluonnos julkaistiin kesäkuussa 2022 ja siihen saatiin yli 800 palautetta. 

Liikkumiskysely 2022

Linjastoluonnosten pohjana ovat Nyssen keväällä 2022 toteuttama liikkumiskysely, alueelliset matkustajamäärät sekä joukkoliikennelautakunnassa linjatut suunnitteluperiaatteet. Liikkumiskyselyssä saatiin lähes 1400 vastausta, ja tämä kysely on toiminut erinomaisena pohjatietona linjastoluonnoksia varten. 

Läntinen linjasto 2024 lähtötavoitteet

 • Bussi- ja raideliikenteen yhteensovittaminen toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi
 • Joukkoliikenteen käyttökokemuksen parantaminen
 • Kestävän liikkumisen tukeminen kasvavalla kaupunkiseudulla
 • Joukkoliikenteen käyttäjien osallistaminen osaksi suunnitteluprosessia

Nyssen suunnitteluperiaatteet

Voit osallistua linjaston suunnitteluun sen eri vaiheissa.

Suunnittelu etenee vaiheittain

Läntisen linjaston luonnostelu alkaa suunnitteluperiaatteiden, linjaston tavoitteiden sekä liikkumiskyselyn vastausten pohjalta.  Luonnoksesta saadun palautteen jälkeen julkaisemme ensimmäisen varsinaisen linjastosuunnitelman. Suunnitelmaa kehitetään vuoden 2022 loppuun asti.

Voit tutusta suunnitelmiin selainpohjaisessa karttapalvelussa ja antaa niistä palautetta kaikissa linjastosuunnittelun vaiheissa. Esittelemme linjastoa mahdollisuuksien mukaan myös asukastilaisuuksissa.

Suunnitelmien alustava aikataulu

 • Touko-kesäkuu 2022: Linjastoluonnos ›
 • Syyskuu 2022: Toinen linjastoluonnos ›
 • Joulukuu 2022: Linjastosuunnitelma
 • Tammikuu 2023: Linjastopäätös Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa
 • Elokuu 2023: Ratikan reittiosuus Pyynikintori - Santalahti avataan, mutta sillä ei ole vielä merkittävää vaikutusta bussien palveluun.

Uudistetun läntisen linjaston palvelutasosta päätetään tammikuussa 2024. Linjasto otetaan porrastetusti käyttöön kesäkauden 2024 sekä talvikauden 2024-2025 aikana.

Mitä alueita uudistus koskee?

Läntisen linjaston uudistuksella pyritään toteuttamaan matkustajien ja joukkoliikenteen järjestämisen kannalta parhaiten toimivia ratkaisuja. Tämä voi tarkoittaa nykyisten linjojen yhdistämistä, linjan lyhentämistä, uusia yhteyksiä tai liityntäyhteyksiä.

Linjasto uudistetaan länteen rakentuvan raitiotien vaikutusalueella Pyynikintori - Santalahti - Hiedanranta - Niemenranta - Lentävänniemi. Ratikan uudella reitillä on vaikutuksia myös Lielahden, Niemen, Ryydynpohjan ja Siivikkalan bussipalvelun järjestämiseen.

Linjastouudistus koskee myös Epilän, Ristimäen, Tohlopin, Tesoman, Ikurin, Lamminpään, Haukiluoman, Myllypuron, Kalkun, Raholan ja Villilän alueita sekä koko Ylöjärveä, joiden palvelutaso tarkistetaan. Palvelutasoon vaikuttavat alueen matkustustarpeet, käytettävissä oleva rahoitus, kunnan kaavoitus sekä muun muassa liikenne- ja elinkeinopoliittiset tavoitteet.

Joukkoliikenteen palvelutaso 2022-2025

Läntinen linjasto 2024 koskee Länsi-Tamperetta ja Ylöjärveä