Läntinen linjasto 2024

Tervetuloa uudistamaan läntisen palvelualueen linjastoa

Nyssen koko linjasto uusittiin vuonna 2021, kun ratikka aloitti liikenteen Hervannasta ja Tays Keskussairaalalta Tampereen keskustaan. Raitiotie laajenee lähivuosina Pyynikintorilta Lentävänniemeen, joten nyt on aika suunnitella läntinen bussi- ja ratikkalinjasto yhteensopivaksi kokonaisuudeksi.

Samalla myös muiden läntisten bussilinjojen palvelu uusitaan vastaamaan alueille määritettyjä palvelutasoja. Läntinen linjasto 2024 suunnitellaan vuoden 2022 aikana ja se otetaan käyttöön vuosien 20232024 aikana.

Läntisen linjaston yksi tärkeimmistä teemoista on yhdistää bussi- ja raideliikenne toimivaksi kokonaisuudeksi.

Ole oman alueesi asiantuntija

Otamme sinut mukaan suunnittelemaan läntistä linjastoa alusta asti. Olemme keränneet tietoa Länsi-Tampereen ja Ylöjärven asukkaiden nykyisistä liikkumistottumuksista liikkumiskyselyllä, joka oli avoinna 18.4.2022 asti. Saimme vastauksia runsaasti ja hyödynnämme niitä linjastosuunnittelussa.

Uudistamme kevään 2022 aikana linjastosuunnittelun periaatteet, joita käytämme jatkossa myös muissa linjastohankkeissa. Keskeisimmät teemat vuoden 2021 linjastouudistuksessa olivat Tampereen keskustan saavutettavuus, päällekkäisten bussi- ja ratikkalinjojen minimointi sekä toimivat vaihtoyhteydet bussi- ja ratikkalinjojen välillä.

Suunnitteluperiaatteet ja linjaston tavoitteet hiotaan maalis-huhtikuussa yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Kun pohjatyöt on tehty, varsinainen linjastosuunnittelu voi alkaa.

Läntinen linjasto 2024 lähtötavoitteet

  • Bussi- ja raideliikenteen yhteensovittaminen toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi
  • Joukkoliikenteen käyttökokemuksen parantaminen
  • Kestävän liikkumisen tukeminen kasvavalla kaupunkiseudulla
  • Joukkoliikenteen käyttäjien osallistaminen osaksi suunnitteluprosessia
Voit osallistua linjaston suunnitteluun sen eri vaiheissa.

Suunnittelu etenee vaiheittain

Läntisen linjaston luonnostelu alkaa suunnitteluperiaatteiden, linjaston tavoitteiden sekä liikkumiskyselyn vastausten pohjalta.  Luonnoksesta saadun palautteen jälkeen julkaisemme ensimmäisen varsinaisen linjastosuunnitelman. Suunnitelmaa kehitetään vuoden 2022 loppuun asti.

Voit tutusta suunnitelmiin selainpohjaisessa karttapalvelussa ja antaa niistä palautetta kaikissa linjastosuunnittelun vaiheissa. Esittelemme linjastoa mahdollisuuksien mukaan myös asukastilaisuuksissa.

Suunnitelmien alustava aikataulu

  • Touko-kesäkuu 2022: Linjastoluonnos
  • Syyskuu 2022: Linjastosuunnitelma
  • Joulukuu 2022: Linjastosuunnitelma

Päätös linjastosta tehdään vuoden 2023 alussa

Linjasto viimeistellään tammikuussa 2023, jonka jälkeen siitä tehdään päätös Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa. Ratikan reittiosuus Pyynikintori – Santalahti avataan syksyllä 2023, mutta sillä ei ole vielä merkittävää vaikutusta bussien palveluun.

Uudistetun läntisen linjaston palvelutasosta päätetään tammikuussa 2024 ja se otetaan porrastetusti käyttöön kesäkauden 2024 sekä talvikauden 2024-2025 aikana.

Mitä alueita uudistus koskee?

Läntisen linjaston uudistuksella pyritään toteuttamaan matkustajien ja joukkoliikenteen järjestämisen kannalta parhaiten toimivia ratkaisuja. Tämä voi tarkoittaa nykyisten linjojen yhdistämistä, linjan lyhentämistä, uusia yhteyksiä tai liityntäyhteyksiä.

Linjasto uudistetaan länteen rakentuvan raitiotien vaikutusalueella Pyynikintori - Santalahti - Hiedanranta - Niemenranta - Lentävänniemi. Ratikan uudella reitillä on vaikutuksia myös Lielahden, Niemen, Ryydynpohjan ja Siivikkalan bussipalvelun järjestämiseen.

Linjastouudistus koskee myös Epilän, Ristimäen, Tohlopin, Tesoman, Ikurin, Lamminpään, Haukiluoman, Myllypuron, Kalkun, Raholan ja Villilän alueita sekä koko Ylöjärveä, joiden palvelutaso tarkistetaan. Palvelutasoon vaikuttavat alueen matkustustarpeet, käytettävissä oleva rahoitus, kunnan kaavoitus sekä muun muassa liikenne- ja elinkeinopoliittiset tavoitteet.

Voimassa olevaan palvelutasomäärittelyyn voit tutustua täällä ›

Ajankohtaista

Tiedote 16.3.2022. Läntinen linjastosuunnittelu käynnistyy, myös suunnitteluperiaatteet päivitetään. Lue tiedote ›