Läntinen linjasto 2024

Tervetuloa uudistamaan läntisen palvelualueen linjastoa

Nyssen koko linjasto uusittiin vuonna 2021, kun ratikka aloitti liikenteen Hervannasta ja Tays Keskussairaalalta Tampereen keskustaan. Raitiotie laajenee lähivuosina Pyynikintorilta Lentävänniemeen, joten nyt on aika suunnitella läntinen bussi- ja ratikkalinjasto yhteensopivaksi kokonaisuudeksi.

Samalla myös muiden läntisten bussilinjojen palvelu uusitaan vastaamaan alueille määritettyjä palvelutasoja. Läntinen linjasto 2024 suunnitellaan vuoden 2022 aikana ja se otetaan käyttöön vuosien 20232024 aikana.

Läntisen linjaston yksi tärkeimmistä teemoista on yhdistää bussi- ja raideliikenne toimivaksi kokonaisuudeksi.

Ole oman alueesi asiantuntija

Tule mukaan suunnittelemaan läntistä linjastoa: Läntinen linjasto 2024 -suunnitelman ensimmäinen luonnos on julkaistu, ja sitä voi kommentoida kesän ajan.

Linjastoluonnosta päivitetään saatujen palautteiden perusteella, ja syksyllä julkaistaan Läntinen linjasto 2024 -suunnitelma. Tavoitteena on, että suunnitelma on valmis vuoden 2022 loppuun mennessä. 

Ensimmäinen linjastoluonnos pohjautuu Nyssen keväällä 2022 toteuttamaan liikkumiskyselyyn, eri vuosilta kerättyyn alueelliseen matkustajamäärien tarkasteluun ja joukkoliikennelautakunnassa linjattaviin suunnitteluperiaatteisiin. Esimerkiksi Nyssen liikkumiskyselyssä saatiin lähes 1400 vastausta, ja tämä kysely toimi erinomaisena pohjatietona linjastoluonnosta varten. 

Lue lisää liikkumiskyselyn tuloksista

Läntinen linjasto 2024: ensimmäinen linjastoluonnos

Ensimmäinen linjastoluonnos Nyssen läntiseen linjastosuunnitelmaan vuodelle 2024 on nyt nähtävillä. Voit tutustua suunnitelmaan karttapalvelussa, joka toimii parhaiten isoilla näytöllä.

Voit kommentoida linjastoluonnosta

 • karttapalvelussa › Palvelun oikeassa yläkulmassa on "Lisää kommentti" -painike, jota painamalla saat käyttöösi kommentointityökalun. Työkalulla voit klikata haluamaasi kohtaa suunnitelmassa ja jättää kommenttisi. Huomaa, että karttapalvelu toimii heikosti mobiililaitteilla.
 • sähköisellä lomakeella ›

Voit myös jättää myös julkisen kommentin linjastouutiseen ja seurata sivulla käytävää keskustelua. Huomaathan, että kommentit tarkistetaan ennen julkaisua.

Läntinen linjasto 2024 -luonnos karttapalvelussa

Läntinen linjasto 2024 lähtötavoitteet

 • Bussi- ja raideliikenteen yhteensovittaminen toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi
 • Joukkoliikenteen käyttökokemuksen parantaminen
 • Kestävän liikkumisen tukeminen kasvavalla kaupunkiseudulla
 • Joukkoliikenteen käyttäjien osallistaminen osaksi suunnitteluprosessia

Nyssen suunnitteluperiaatteet

Voit osallistua linjaston suunnitteluun sen eri vaiheissa.

Suunnittelu etenee vaiheittain

Läntisen linjaston luonnostelu alkaa suunnitteluperiaatteiden, linjaston tavoitteiden sekä liikkumiskyselyn vastausten pohjalta.  Luonnoksesta saadun palautteen jälkeen julkaisemme ensimmäisen varsinaisen linjastosuunnitelman. Suunnitelmaa kehitetään vuoden 2022 loppuun asti.

Voit tutusta suunnitelmiin selainpohjaisessa karttapalvelussa ja antaa niistä palautetta kaikissa linjastosuunnittelun vaiheissa. Esittelemme linjastoa mahdollisuuksien mukaan myös asukastilaisuuksissa.

Suunnitelmien alustava aikataulu

 • Touko-kesäkuu 2022: Linjastoluonnos ›
 • Syyskuu 2022: Linjastosuunnitelma
 • Joulukuu 2022: Linjastosuunnitelma
 • Tammikuu 2023: Linjastopäätös Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa
 • Elokuu 2023: Ratikan reittiosuus Pyynikintori - Santalahti avataan, mutta sillä ei ole vielä merkittävää vaikutusta bussien palveluun.

Uudistetun läntisen linjaston palvelutasosta päätetään tammikuussa 2024. Linjasto otetaan porrastetusti käyttöön kesäkauden 2024 sekä talvikauden 2024-2025 aikana.

Mitä alueita uudistus koskee?

Läntisen linjaston uudistuksella pyritään toteuttamaan matkustajien ja joukkoliikenteen järjestämisen kannalta parhaiten toimivia ratkaisuja. Tämä voi tarkoittaa nykyisten linjojen yhdistämistä, linjan lyhentämistä, uusia yhteyksiä tai liityntäyhteyksiä.

Linjasto uudistetaan länteen rakentuvan raitiotien vaikutusalueella Pyynikintori - Santalahti - Hiedanranta - Niemenranta - Lentävänniemi. Ratikan uudella reitillä on vaikutuksia myös Lielahden, Niemen, Ryydynpohjan ja Siivikkalan bussipalvelun järjestämiseen.

Linjastouudistus koskee myös Epilän, Ristimäen, Tohlopin, Tesoman, Ikurin, Lamminpään, Haukiluoman, Myllypuron, Kalkun, Raholan ja Villilän alueita sekä koko Ylöjärveä, joiden palvelutaso tarkistetaan. Palvelutasoon vaikuttavat alueen matkustustarpeet, käytettävissä oleva rahoitus, kunnan kaavoitus sekä muun muassa liikenne- ja elinkeinopoliittiset tavoitteet.

Joukkoliikenteen palvelutaso 2022-2025

Läntinen linjasto 2024 koskee Länsi-Tamperetta ja Ylöjärveä