Vaihtoehtoinen linjastoluonnos julkaistaan syyskuussa – Ensimmäinen luonnos keräsi lähes 700 palautetta

tiistaina 30. elokuu 2022 klo 11.09

Nysse käynnisti keväällä 2022 Nyssen läntisen linjastosuunnittelun vuodelle 2024. Läntisellä linjastosuunnittelulla vuodelle 2024 tarkoitetaan Nyssen läntisen alueen joukkoliikenteen kehitystä, ratikan liikennöinnin käynnistyessä Lentävänniemeen vuoden 2024 loppupuolella. Samalla myös muiden läntisten bussilinjojen palvelu uusitaan vastaamaan alueille määritettyjä palvelutasoja.

Läntinen linjasto 2024 suunnitellaan vuoden 2022 aikana ja se otetaan käyttöön vuosien 2023–2024 aikana. Nysse on keväällä 2022 toteuttanut useita linjastosuunnittelua edeltäviä toimija, jotka tukevat tulevaa linjastoa ja sitä koskevaa suunnittelua.

Nysse julkaisee vaihtoehtoisen linjastoluonnokset syyskuussa. Luonnokseen pystyy kommentoimaan verkossa ja tavoitteena on järjestää syksyn aikana asukastilaisuuksia niin Länsi-Tampereella kuin Ylöjärvellä. Linjastosuunnittelutyö jatkuu tämän vuoden loppuun saakka ja lautakunnalle on tarkoitus tuoda päätöksentekoon Nyssen läntinen linjastosuunnitelma vuodelle 2024 alkuvuodesta 2023.  

Palautteella on suuri merkitys suunnittelussa. Nyssen läntiseen linjastosuunnitteluun vuodelle 2024 on saatu jo lähes 700 palautetta. Merkittävä osa palautteista on tullut suoraan suunnittelijalle, mutta aktiivista keskustelua on käyty myös julkisella kommentointipalstalla. Nysseltä on pyritty myös vastaamaan saatuihin kysymyksiin tai usein esille nousseisiin palautteisiin.

Haluamme kaikki kiittää kaikkia palautteenantajia! Palautteet ovat olleet hyvin perusteltuja ja sisällöllisesti laadukkaita. Haluamme jakaa asiakkaillemme yleisimpiä palautetta, jotka ovat tulleet joko suoraan suunnittelijalle tai julkisesti kommentointipalstalle. Palautteissa on korostunut:

 • Palautetta saatiin erityisesti raitiotienvaikutusalueella olevien alueiden Reuharinniemi, Niemi, Ryydynpohja ja Lintulampi joukkoliikenteen palvelutasosta tai suunnitelmassa näytettyjen linjojen reitityksestä. Osalla alueista tukeudutaan jatkossa bussilla toteutettavaan liityntäliikenteeseen tai muihin kestäviin kulkumuotoihin tai muilla tavoilla toteutettaviin liityntäliikenneyhteyksiin, joiden toteutusta ei pystytä vielä takaamaan. Luonnoksessa on toteutettu etenkin Nyssen suunnitteluperiaatteiden mukaisia raideliikenteen ja bussiliikenteen yhteissuunnittelun sekä liityntäliikenteen suunnittelun -mukaisia periaatteita.
 • Raitiotien linjauksen myötä Lentävänniemen alueelta on merkittävän matkustajakysynnän vuoksi jätetty ensimmäisessä luonnoksessa bussilinja Lielahden palveluihin. Linja toimii myös osalla alueista liityntäliikenteenä ratikalle esimerkiksi Lielahdenkadun ja Pohtolankadun risteyksen tuntumassa olevan alueen kohdalla.
 • Ensimmäisessä luonnoksessa saimme runsaasti palautetta myös vaihdottoman yhteyden puuttumisesta Lielahden ja Taysin välillä (nykyinen linja 38).

  Länsi-Tampereella palautetta saatiin etenkin Ikurin, Haukiluoman, Lamminpään ja Raholan Korvenkadun osalta.
   
 • Ikurissa moni palautteenantaja oli pettynyt suunniteltuun reittiin Tesoman kautta Lielahteen ja Hiedanrannan ratikkapysäkille. Ratkaisulla haluttiin mahdollistaa laajemmalta alueelta yhteys Tesoman eri palveluihin esimerkiksi uimahalliin, liikuntahalliin ja voimisteluhalliin. Osa ikurilaisista koki, että vaihdon keskustaan voisi tehdä ainoastaan ratikalla, vaikka suunnittelun lähtökohtaisena ajatuksena oli hyödyntää myös Tesoman kattavia joukkoliikennepalveluita kuten runkolinjoja 7 ja 8 sekä lähijunaa.
 • Haukiluoman palautteet koskivat etenkin linjareitin muutosta Lielahden ja Haukiluoman välillä. Moni palautteenantaja koki, että matka Lielahden kaupallisiin palveluihin hidastuu merkittävästi linjareitin kiertäessä ensiksi Tesoman kautta.  
 • Lamminpäässä moni palautteenantaja kommentoi joukkoliikenteen suunniteltua palvelutasoa tai poistuvaa yhteyttä Nekalaan. Lamminpään palvelutason osalta suunnittelua ohjasi etenkin Nyssen palvelutasomäärittely vuosille 2022–2025. Yhteys Nekalaan tuli hieman yllättäen esille myös suunnittelussa, sillä liikkumiskyselyssä yhteyttä Tesoman ja Nekalan välillä ei merkittävästi korostettu. 
 • Raholassa Korvenkadulla ensimmäisessä luonnoksessa ei osoitettu enää omaa erillistä linjaa Korvenkadulle, vaan yhteys alueelta Tampereen keskustaan toteutui Nokiantien kautta, jolloin koko Nokiantien tiiviisti asutulle alueelle saataisiin muodostettua tiheä ja tasainen vuorotarjonta sekä mahdollistaa koko alueelle runkotasoinen yhteys Tampereen keskustaan. Ensimmäisessä luonnoksessa ehdotettu ratkaisu paransi myös tiiviin Ala-Raholan joukkoliikennepalvelua.  Lisäksi suunnitelman pohjana havaittiin, että matka esimerkiksi Villilästä tai Villilänniemestä Nokiantielle on jo nykyisellään lähes sama tai pidempi, kuin suunnitelmassa luonnosteltu matka Korvenkadulta Nokiantiellä.
 • Palautetta saatiin myös Myllypuron työpaikka-alueen saavutettavuudesta. Osittain ratkaisu pohjautuu jo Nokian linjastouudistukseen, joka toteutettiin alkuvuodesta ja Läntisen linjaston 2024-palautteiden pohjalta ratkaisua on voitu vielä hioa. Nokian linjastouudistus otetaan käyttöön jo kesäkauden 2023 alussa.  
 • Saimme erityistä kiitos uudesta poikittaisyhteydestä Lielahden ja Tesoman kautta Pirkkalaan. Moni palautteenantaja antoi arvokkaita ehdotuksia siitä, miten linjan reittiä pitäisi kehittää, jotta se palvelisi paremmin esimerkiksi työmatkustusta.

  Ylöjärven osalta palautteet koskivat etenkin Metsäkylän ehdotettua linjareittiä, yhteyden muodostamista Lielahden palveluihin sekä Vuorentaustan ehdotettua joukkoliikenteen palvelutasoa:
   
 • Metsäkylän alueelta saimme paljon palautetta muuttuneesta linjareitistä Tampereen keskustan ja Metsäkylän välillä. Moni palautteenantaja toivoi jatkossakin mahdollisimman nopeaa yhteyttä Tampereelle. Ensimmäisessä luonnoksessa haluttiin mahdollistaa myös Ryydynpohjan ja Vihattulan alueelta yhteys Tampereelle vaihdottomasti.
 • Ylöjärven keskustasta toivottiin yhteyden takaamista Lielahden palveluihin. Moni palautteenantaja koki tärkeänä, että Lielahden palvelut olisivat kätevästi joukkoliikenteellä saavutettavissa.
 • Asuntilasta saimme erityisesti kiitos palvelutason merkittävästä parannuksesta. Asuntilaan osoitettiin ensimmäisessä luonnoksessa liityntäliikennettä ratikalle, siten että vaihto suunniteltaisiin Hiedanrannasta joka toiseen ratikkavuoroon. Tämä ratkaisu parantaisi Asuntilan joukkoliikennetarjontaan merkittävästi ja vuoroja olisi siten huomattavasti nykyistä enemmän. Osa palautteenantajista kuitenkin vielä epäili, miten vaihto toimisi Hiedanrannassa.
 • Vuorentaustan osalta palautteet olivat kiitos suunnitellun reitin nopeuttamisesta Tampereen keskustaan, yhteydestä Ylöjärven kirkonalueelle, mutta myös kritiikkiä suunnitellusta vuorotarjonnasta alueen joukkoliikennepalvelun osalta. Vuorentaustan alueen joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma pohjautuu lautakunnan hyväksymään palvelutasomääritelmään vuosille 2022–2025.


Suuri kiitos vielä kaikille palautetta antaneille!

Läntinen linjasto 2024 ›


Taustatietoja:

Nyssen uudet linjastonsuunnitteluperiaatteet hyväksyttiin lautakunnassa kesäkuussa 2022

Nyssen keväällä tekemä Länsi-Tampereen ja Ylöjärven liikkumiskysely, johon saatiin lähes 1 400 vastausta

Nyssen joukkoliikenteen palvelutasomääritelmä vuosille 2022–2025 hyväksyttiin lautakunnassa joulukuussa 2021