Kesäkauden 2024 suunnitelma

Kesäkaudelle 3.6.–4.8.2024 esitetään merkittäviä linjastomuutoksia, joista suurin osa liittyy Nyssen Läntinen linjasto 2024 -suunnitelmaan. Vuonna 2023 hyväksytty linjastosuunnitelma koskee ensisijaisesti Tampereen läntisiä linjoja sekä Ylöjärven linjoja.

Bussilinjastoa sopeutetaan pikkuhiljaa läntisen ratikkaverkoston laajentumiseen. Moni läntinen bussireitti on kulkenut Tampereen keskustan läpi itään, etelään ja pohjoiseen, joten linjastoratkaisuja tehty myös näillä alueilla. Lisäksi muutoksiin liittyy kaupunkiseudun väestönkasvu eli kysyntään vastaaminen sekä liikennepalvelun hankintasopimusten raamit.

Suunnitelma sisältää seuraavat muutokset:

  • Ratikkalinjojen keskustan ja lännen lähtö- ja pääteasemat vaihdetaan jo kesällä 2024 päinvastoin (1 Santalahti, 3 Sorin aukio).
  • Reittimuutoksia on suunniteltu bussilinjoille: 2, 6, 7, 11, 13, 15, 26, 28, 29, 32, 34, 40B, 41, 45, 52, 55, 71, 80, 85 ja 95.
  • Uusina bussilinjoina aloittavat 4, 45, 81, ja 83.
  • Bussilinjat 14, 58 ja 70Y lakkautetaan ja korvataan muilla linjoilla.

Bussilinjat 5, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 27, 30, 31, 33, 35, 36, 42, 50, 73, 77, 79, 90, 91, 92, 93, ja 94 pysyvät entisellään. Koululaislinjat 37, 39, 44, 46, 47, 48, 49, 84A ja 86 ovat kesätauolla.

Näin suunnitelman kanssa edetään

Linjastosuunnitelma ja siitä saatu palaute esitellään Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle 15.11.2023. Lautakunta tekee päätöksen kesäkauden palvelusta 20.12.2023.

Kesäkauden aikataulut suunnitellaan alkuvuodesta 2024. Karttapalvelusta löytyvä palvelutaso on ainoastaan suuntaa antava. Tarkemmat liikennöintitiedot vahvistetaan myöhemmin, kun linjastosta on päätetty.

Tutustu kesäkauden linjastoon

Kesän 2024 linjastoon voi tutustua selainpohjaisessa karttapalvelussa, joka toimii parhaiten isoilla näytöillä. Suunnitelmaa voi kommentoida ohjelman viestitoiminnolla. Viestit eivät ole julkisia eikä niihin vastata. Palautetta voi lähettää myös verkkosivuiltamme löytyvällä lomakkeella tai sähköpostilla.

Luemme kaikki palautteet ja ne huomioimme ne jatkosuunnittelussa. Joukkoliikenne palvelee sananmukaisesti joukkoja, joten kaikkia toiveita emme valitettavasti voi toteuttaa.

Kesän 2024 linjasto karttapalvelussa

Kesäkauden linjasto

Nyssen suunnitelma koskee linjoja 1-42, 45-55 ja 70-85, 90-103. Linjojen reitit ja muutokset löytyvät tekstimuodossa tältä sivulta. Kartalla reittejä voi tarkastella selainpohjaisessa karttapalvelussa.

Nyssen kesäkauden 2024 suunnitelma ei sisällä junaliikennettä eikä muiden viranomaisten tai kuntien ostoliikennesopimuksiin perustuvaa tai markkinaehtoista liikennettä (esim. bussilinjat 43, 56, 57, 60-69 ja 87). Vastuu näiden linjojen suunnittelusta kuuluu liikennöitsijälle tai liikenteen tilaajalle.

1 Kaupin kampus - Keskustori - Santalahti

Ratikkalinjojen 1 ja 3 lännen ja keskustan päätepysäkit vaihtuvat päinvastoin. Linja 1 kulkee jatkossa Kaupin kampuksen ja Santalahden välillä ja linja 3 Hervannan ja Sorin aukion välillä. Muutos tasaa ratikan matkustajamääriä etenkin keskustan lyhyillä ratikkamatkoilla.

Muutos on osa Nyssen Läntinen linjasto 2024 -suunnitelmaa. Linja 1 jatkaa Santalahdesta Lentävänniemeen raitiotien valmistuttua vuonna 2025. Linjan liikennöintiä hoitaa Tampereen Ratikka (liikennöintiallianssi).

Ratikkareitin pysäkit

Kaupin kampus – Tays – Hippos – Sammonaukio – Tulli – Rautatieasema – Koskipuisto – Keskustori – Tuulensuu – Pyynikintori – Särkänniemi – Tikkutehdas – Santalahti

Linja 1 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


2 Rauhaniemi - Ratina - Särkänniemi

Bussilinjalle 2 on suunniteltu reittimuutos Tampereen keskustassa. Uusi reitti kulkee Hämeenkadun sijaan Ratinan ja Eteläpuiston kautta. Reitiltä jää pois Keskustori ja Koskipuisto. Uudet vaihtopisteet muille linjoille ovat Tuulensuussa sekä Ratinan, Sorin aukion ja Tullin alueilla. Yhteydet Rauhaniemen työpaikka-alueelle ja Särkänniemeen säilyvät.

Muutos tarjoaa Hämeenpuistoon runkolinjatasoisen palvelun, kun linjojen 13 ja 28 liikennöinti siirtyy pois eteläisen Hämeenpuiston alueelta. Uusi reitti vapauttaa myös tilaa Hämeenkadun itäpäähän Koskipuiston alueella, josta pyritään purkamaan päällekäistä liikennettä tiheästi liikennöivien ratikoiden kanssa.

Muutos liittyy Nyssen Läntinen linjasto 2024 -suunnitelman vaikutuksiin muilla alueilla. Linjan liikennöitsijä on Koiviston Auto Tampere Oy.

Reitti

Rauhaniemi – Lapinniemi - Osmonmäki - Tammela – Tulli - Yliopisto – Sorin aukio – Ratina – Ratinanranta – Eteläpuisto – Kaakinmaa – Tuulensuu - Hämeenpuisto – Särkänniemi

Reitin katuluettelo: Rauhaniemi – Rauhaniementie – Naistenlahdenkatu – Pohjolankatu - Tammelan puistokatu - Yliopistonkatu - Kalevantie - Vuolteenkatu – Tampereen valtatie - Hämeenpuisto – Näsijärvenkatu – Paasikivenkatu – Laiturinkatu – Särkänniemi

Nokia Arenan tapahtumien aikaisilla poikkeusreiteillä linja kulkee Sorin aukion sijaan Kanslerinrinteen ja Tampereen valtatien kautta. Ratinan ympäristössä poikkeusreitti kulkee aina samaan suuntaan Tampereen valtatie – Vuolteenkatu – Hatanpään valtatie Tampereen valtatie.

Linja 2 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


3 Hervanta – Hakametsä – Sorin aukio

Ratikkalinjojen 1 ja 3 lännen ja keskustan päätepysäkit vaihtuvat päinvastoin. Linja 1 kulkee jatkossa Kaupin kampuksen ja Santalahden välillä ja linja 3 Hervannan ja Sorin aukion välillä. Muutos tasaa ratikan matkustajamääriä etenkin keskustan lyhyillä ratikkamatkoilla.

Muutos on osa Nyssen Läntinen linjasto 2024 -suunnitelmaa. Linja 1 jatkaa Santalahdesta Lentävänniemeen raitiotien valmistuttua vuonna 2025. Linjan liikennöintiä hoitaa Tampereen Ratikka (liikennöintiallianssi).

Ratikkareitin pysäkit

Hervantajärvi – Etelä-Hervanta - Hervannan kampus – Hervantakeskus – Opiskelija - Hallila – Turtola – Hakametsä – Kalevanrinne – Uintikeskus – Kaleva - Sammonaukio – Tulli – Rautatieasema – Koskipuisto – Sorin aukio

Linja 3 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


4 Länsi-Hervanta - Messukylä - Keskustori - Tesoma - Lielahti

Uusi bussilinja 4 tarjoaa suoran yhteyden Länsi-Tampereelta Hervantaan sekä parantaa aluekeskusten välisiä yhteyksiä Länsi-Tampereella. Messukylän ja Hervannan välinen reitti ja palvelutaso säilyy nykyisellään. Linja liikennöi yöaikaan vain Länsi-Hervannan ja Keskustorin välillä. Uusi linja korvaa linjoilta 6 ja 13 poistuvia reittiosuuksia.

Muutos on osa Nyssen Läntinen linjasto 2024 -suunnitelmaa sekä joukkoliikennehankinnan kokonaisuutta 1/2023. Linjaa liikennöi Koiviston Auto Tampere Oy.

Reitti

Länsi-Hervanta – Lukonmäki – Viiala/Turtola – Messukylä - Vuohenoja – Järvensivu – Iidesranta – Sorin aukio/Ratina – Koskipuisto - Keskustori – Pyynikintori – Pispala – Epilä - Kaarila – Tesoma – Ikuri – Tohloppi/Lamminpää – Lielahti

Reitin katuluettelo: Ahvenisjärventie – Teekkarinkatu – Insinöörinkatu – Orivedenkatu – Tieteenkatu – Hepolamminkatu – Turtolankatu – Messukyläntie – Iidesranta – Tampereen valtatie – Hatanpään valtatie – Hämeenkatu – Pirkankatu – Pispalan valtatie – Nokiantie – Tesoman valtatie – Tesomankatu – Ikurintie – Myllypuronkatu – Turvesuonkatu – Enqvistinkatu – Harjunsivu (- Harjuntausta – Lielahdenkatu – Turvesuonkatu -)

Linja 4 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


5 Länsi-Hervanta - Vuores - Keskustori

Bussilinjalle ei ole suunniteltu reittimuutoksia kesälle 2024. Lauantain palvelutasoa parannetaan edelliskesään verraten. Linjaa liikennöi Pohjolan Liikenne Oy Ab.

Reitti

Länsi-Hervanta - Opiskelija - Hervantakeskus - Etelä-Hervanta - Kotkansiipi - Mäyränmäki - Vuores - Virolainen - Isokuusi - Västinginmäki - Lahdesjärvi - Lakalaiva - Taatala - Viinikka - Ratina - Koskipuisto - Keskustori

Reitin katuluettelo: Ahvenisjärventie - Opiskelijankatu - Insinöörinkatu - Orivedenkatu - Tieteenkatu - Hervannan valtaväylä - Näyttämönkatu - Arkkitehdinkatu - Ahvenisjärventie - Ruskonkehä - Mäyränmäenkatu - Vuoreksen puistokatu - Automiehenkatu - Lempääläntie - Tampereen valtatie - Hatanpään valtatie - Hämeenkatu - Keskustori

Linja 5 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


6 Vatiala - Linnainmaa - Sorin aukio

Bussilinjan reittiosuus Länsi-Hervanta - Koskipuisto päättyy ja se korvataan uudella bussilinjalla 4. Linja 6 jää liikennöimään Vatialan ja Sorin aukion välillä. Linjan 6 poistuminen Hämeenkadulta helpottaa ruuhkia kadun itäpäässä, jossa liikennöi kaksi ratikkaa tiheällä vuorovälillä.

Muutos liittyy Nyssen Läntinen linjasto 2024 -suunnitelmaan sekä liikennehankinnan kilpailutuskokonaisuuteen 1/2023. Reittimuutoksen taustalla on myös pitkän aikavälin suunnitelma itäisen ratikkaverkoston laajentumisesta: raitiotien jatkaminen Linnainmaalle edellyttäisi päällekkäisen runkolinjaston purkamista. Linjan 6 osalta tämä voisi tarkoittaa linjan muuttamista liityntälinjaksi. Linjaa liikennöi Vekka Group Oy.

Reitti

Vatiala – Kiveliö - Leinola/Holvasti – Linnainmaa – Ruotula – Tays Keskussairaala – Kaleva (Teiskontie) – Sammonaukio – Sorsapuisto – Rautatieasema – Sorin aukio

Reitin katuluettelo: Mäkirinteentie – Vällintie - Vatialantie - Holvastintie - Orimuskatu - Mäentakusenkatu - Heikkilänkatu - Teiskontie - Itsenäisyydenkatu – Rautatienkatu – Vuolteenkatu – Hatanpään valtatie – Suvantokatu

Nokia Arenan tapahtumien aikaisilla poikkeusreiteillä linjan lähtö- ja päätepysäkki on Keskustori, jonne ajetaan suoraan Hämeenkatua.

Linja 6 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


7 Tesoma - Kalkku - Keskustori - Hakametsä - Linnainmaa

Bussilinja 7 aloittaa uudella reitillä Länsi-Tampereella. Linjan itäinen reittiosuus keskustan ja Linnainmaan välillä ei muutu. Linjan 7Y palvelu päättyy reittimuutoksen yhteydessä. Linnainmaan ja Nurmin välillä liikennöi jatkossa linja 28.

Uusi reitti tarjoaa Raholan, Villilän ja Kalkun alueilla suoran yhteyden keskustaan sekä Tesoman aluekeskukseen. Kalkussa liikennöi lisäksi linja 71, joka liikennöi Nokian ja Tesoman suuntiin.

Muutos on osa Nyssen Läntinen linjasto 2024 -suunnitelmaa. Linjaa liikennöi Tampereen kaupunkiliikenne (TKL).

Reitti

Tesoma – Kalkku – Villilä – Rahola – Kaarila – Epilä – Pispala – Pyynikintori – Keskustori – Koskipuisto – Sorin aukio – Yliopisto – Kalevanharju – Kalevanrinne – Hakametsä – Uusikylä – Janka – Ristinarkku – Linnainmaa

Reitin katuluettelo: Mäentakusenkatu - Aitolahdentie - Sammon valtatie - Ristinarkuntie - Alasniitynkatu - Sammon valtatie - Sammonkatu - Rieväkatu - Sarvijaakonkatu - Takojankatu - Kalevantie - Vuolteenkatu - Hatanpään valtatie - Hämeenkatu - Keskustori - Hämeenkatu - Pirkankatu - Pispalan valtatie – Nokiantie – Kalkun kehätie – Kalkun viertotie – Pitkäniemenkatu – Ristaniitynkatu – Kalkun kehätie – Kalkkuvuorenkatu Tesomankatu

Nokia Arenan tapahtumien aikaisilla poikkeusreiteillä linja kulkee Sorin aukion sijaan Kanslerinteen ja Tampereen valtatien kautta.

Linja 7 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


8 Haukiluoma - Tesoma - Keskustori - Pirkkala

Bussilinjalle ei ole suunniteltu reittimuutoksia kesälle 2024. Linjaa liikennöi Tampereen kaupunkiliikenne (TKL).

Reitti

Kyösti - Solja - Suuppa - Haikka - Nuoliala - Partola - Härmälä - Rantaperkiö - Vihilahti - Hatanpää - Viinikanlahti - Ratina - Koskipuisto - Keskustori - Tuulensuu - Pyynikintori - Pispala - Hyhky - Haapalinna - Epilä - Tohlopinranta - Ristimäki - Tesoma - Virontörmä - Ikuri - Haukiluoma

Reitin katuluettelo: Kyösti - Kyöstintie - Lehtimäentie - Naistenmatkantie - Lentoasemantie - Suupantie - Naistenmatkantie - Nuolialantie - Hatanpään valtatie - Hämeenkatu - keskustori - Hämeenkatu - Pirkankatu - Pispalan valtatie - Epilänkatu - Tohlopinranta - Kohmankatu - Kohmankaari - Tesomankatu - Virontörmänkatu - Karjakontie - Heinämiehentie - Tyvikatu - Haukiluoma

Linja 8 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


9 Lentävänniemi - Lielahti - Keskustori - Annala

Bussilinjalle ei ole suunniteltu reittimuutoksia kesälle 2024. Linjaa liikennöi Koiviston Auto Tampere Oy.

Reitti

Annala - Hikivuori - Kaukajärvi - Hankkio - Messukylä - Kalevanharju - Yliopisto - Sorin aukio - Koskipuisto - Keskustori - Tuulensuu – Pyynikintori - Amuri - Onkiniemi - Santalahti - Hiedanranta - Lielahti - Niemenranta - Halkoniemi - Lentävänniemi   

Reitin katuluettelo: Maustekatu - Hikivuorenkatu - Juvankatu - Ojavainionkatu - Hikivuorenkatu - Annalankatu - Juvankatu - Kangasalantie - Messukylänkatu - Messukyläntie - Kalevantie - Vuolteenkatu - Hatanpään valtatie - Hämeenkatu - Keskustori - Hämeenkatu – Pirkankatu – Sepänkatu - Paasikivenkatu - Paasikiventie - Lielahdenkatu - Jänislahdenkatu

Linja 9 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


10 Tahmela - Keskustori - Kaukajärvi

Bussilinjalle ei ole suunniteltu reittimuutoksia kesälle 2024. Lauantain vuorotarjontaa parannetaan edelliskesään verrattuna.

Linja kiertää Tahmelan ja keskustan välisellä reitillä Pyynikin kesäteatterin kautta näytöksen päätyttyä (yksi vuoro). Linjaa liikennöi Pohjolan Liikenne Oy Ab.

Reitti

Kaukajärvi - Viiala - Turtola - Muotiala - Jokipohja - Nekala - Iidesranta - Viinikka - Ratina - Koskipuisto - Keskustori - Tuulensuu - Kaakinmaa - Rosendahl - Pyynikki - Varala - Tahmela

Reitin katuluettelo: Kaukajärvi - Haiharankatu - Keskisenkatu - Santaharjuntie – Vasaratie - Turtolankatu - Sotilaankatu - Nekalantie – Kuoppamäentie - Jokipohjantie - Nekalantie - Lokintaival - Iidesranta – Tampereen valtatie - Hatanpään valtatie - Hämeenkatu - Keskustori - Hämeenkatu - Pirkankatu - Mariankatu - Pyynikintie - Tahmelankatu – Tahmela

Linja 10 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


11 Pere - Partola - Toivio - Ratina - Petsamo

Bussilinjalle on suunniteltu reittimuutos Tampereen keskustan pohjoispuolella. Uusi lähtö- ja päätepysäkki on Petsamossa. Tampellan ja Tays Keskussairaalan välille siirtyy linja 13. Linjan 26 palvelu päättyy Petsamossa.

Muutos liittyy Nyssen Läntinen linjasto 2024 -suunnitelman vaikutuksiin muilla alueilla. Linjaa liikennöi Länsilinjat Oy.

Reitti

Pere – Partola – Toivio – Sarankulma – Vihilahti – Hatanpää – Viinikanlahti – Ratina – Sorin aukio - Rautatieasema – Jussinkylä – Armonkallio – Osmonmäki - Petsamo

Reitin katuluettelo: Pereentie - Naistenmatkantie - Kenkätie - Palmrothintie - Toiviontie - Ruotutie - Ojatie - Patamäenkatu - Sarankulmankatu - Hatanpään valtatie - Tampereen valtatie - Vuolteenkatu - Rautatienkatu - Rongankatu - Lapintie – Naistenlahdenkatu – Pohjolankatu – Kalevan puistotie – Koljontie – Kasvitarhankatu – Piennarkatu – Petsamo

Nokia Arenan tapahtumien aikaisilla reitti kulkee Ratinan suuntaan Aleksanterinkadun kautta. Ratinasta rautatieasemalle ajetaan Suvantokadun kautta.

Linja 11 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


12 Pirkkala - Partola - Ratina - Lielahti - Reuharinniemi

Bussilinjalle ei ole suunniteltu reittimuutoksia kesälle 2024. Linjaa liikennöi Tampereen kaupunkiliikenne (TKL).

Reitti

Vaitti - Huovi - Takamaa - Vähäjärvi - Suuppa - Kurikka - Linnakorpi - Partola - Messu- ja urheilukeskus - Sarankulma - Vihilahti - Hatanpää - Viinikanlahti - Ratina - Rautatieasema - Juhannuskylä - Finlayson - Amuri - Pispala - Hyhky - Hiedanranta - Harjuntausta - Lielahti - Ryydynpohja - Lintulampi - Niemi - Halkoniemi - Reuharinniemi 

Reitin katuluettelo: Lentoasemantie - Takamaantie - Ollikantie - Lentoasemantie - Suupantie - Naistenmatkantie - Kurikantie - Lintukalliontie - Saapastie - Ilmailunkatu - Sarankulmankatu - Hatanpään valtatie - Tampereen valtatie - Vuolteenkatu - Rautatienkatu - Satakunnankatu - Finlayson - Satakunnankatu - Pirkankatu - Pispalan valtatie - Pohjanmaantie/Porintie - Paasikiventie - Enqvistinkatu - Harjuntausta - Lielahdenkatu - Teivaalantie - Ryydynkatu - Lintulamminkatu - Possilankatu - Itämäenkatu - Lielahdenkatu - Pohtolankatu - Vähäniemenkatu - Lentävänniemenkatu - Lielahdenkatu - Reuharinkatu

Linja 12 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


13 Hervanta - Hallila - Ratina - Tampella - Tays

Bussilinjan 13 läntinen reitti Lielahti - Ikuri - Tesoma - Ratinanranta päättyy ja se korvataan uudella bussilinjalla 4. Linja 13 siirtyy tältä osin uudelle reitille Ratina - Tampella - Tays Keskussairaala.

Itäinen reitti Hervannan ja Hatanpään välillä säilyy entisellään, mutta linja kiertää jatkossa Hallilan ja Koivistonkylän välillä Veisun kautta. Linja yhdistää Tays:n toimipisteet sekä useita palvelukeskittymiä.

Muutos liittyy Nyssen Läntinen linjasto 2024 -suunnitelmaan sekä osin joukkoliikenteenhankinnan kokonaisuuteen. Linjaa liikennöi Väinö Paunu Oy.

Reitti

Lintuhytti – Hermia – Hervantakeskus – Pohjois-Hervanta – Hallila – Veisu – Koivistonkylä – Taatala – Hatanpää (Tays) – Viinikanlahti – Ratina – Sorin aukio – Rautatieasema – Jussinkylä – Tampella – Tays Keskussairaala

Reitin katuluettelo: Lintuhytinkatu - Ruskontie - Hervannantie - Hermiankatu - Hervannan valtaväylä - Teekkarinkatu - Insinöörinkatu - Opiskelijankatu - Ruovedenkatu - Kanjoninkatu - Hervannan valtaväylä - Pehkusuonkatu - Havumetsänkatu - Lehtimetsänkatu - Pehkusuonkatu - Loukkaankatu - Hallilantie – Veisunkatu – Nirvankatu - Koivistontie - Lempääläntie - Lahdenperänkatu - Hatanpään valtatie - Hatanpään puistokuja - Hatanpäänkatu - Hatanpään valtatie – Tampereen valtatie – Vuolteenkatu – Rautatienkatu – Rongankatu – Lapintie – Juhlatalonkatu – Tampellan Esplanadi – Kekkosenkatu – Kekkosentie – Teiskontie – Kuntokatu – Arvo Ylpön katu

Nokia Arenan tapahtumien aikaisilla reitti kulkee Ratinan suuntaan Aleksanterinkadun kautta. Ratinasta rautatieasemalle ajetaan Suvantokadun kautta.

Linja 13 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


15 Höytämö - Ratina - Finlayson - Rahola

Bussilinjan 15 uusi läntinen lähtö- ja päätepysäkki on Raholassa Korvenkadulla, josta linja jatkaa Raholanharjun ja Ranta-Kaarilan kautta keskustaan. Linjan eteläinen pää pysyy Höytämössä, jonne ajetaan Peltolammin kautta.

Linjalta jää pois reittivariaatiot 15A ja 15B. Villilän ja Ala-Raholan alueita palvelee jatkossa runkolinja 7. Pitkäniemeen liikennöi uusi linja 34 ja Myllypuroon linja 26 täysin uudistetulla reitillä.

Muutos on osa Nyssen Läntinen linjasto 2024 -suunnitelmaa. Linjaa liikennöi Länsilinjat Oy.

Reitti

Höytämö – Multisilta – Peltolammi – Sarankulma – Vihilahti – Hatanpää (Tays) – Viinikanlahti – Ratina – Sorin aukio – Rautatieasema – Jussinkylä – Finlayson – Amuri – Pispala – Haapalinna – Ranta-Kaarila – Puisto-Kaarila – Kaarila – Tesoma – Raholanharju – Rahola

Reitin katuluettelo: Hyötämöntie - Tampereentie - Lempääläntie – Rukkamäentie - Patamäenkatu - Sarankulmankatu - Hatanpään valtatie - Hatanpään puistokuja - Hatanpäänkatu - Hatanpään valtatie - Tampereen valtatie - Vuolteenkatu - Rautatienkatu - Satakunnankatu - Pispalan valtatie – Mattilankatu – Simolankatu – Kaarilankatu – Nokiantie – Tesoman valtatie – Kokkolankatu – Vanha Kirkkotie – Korvenkatu

Linja 15 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


16 Irjala - Kaupin kampus

Bussilinjalle ei ole suunniteltu reittimuutoksia kesälle 2024. Linjaa liikennöi Tampereen kaupunkiliikenne (TKL). Linjalla on vaihtoyhteys ratikkaan 1 Kaupin kampuksella.

Reitti

Takahuhti - Irjala - Ruotula - Kaupin kampus

Reitin katuluettelo: Kourutaltankatu - Kirjavaisenkatu - Irjalankatu - Irjalanaukio - Kuusimäenkatu - Lautasenkatu - Ali-Huikkaantie - Teiskontie - Lääkärintie

Linja 16 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


17 Vehmainen - Linnainmaa - Kaupin kampus

Bussilinjalle ei ole suunniteltu reittimuutoksia kesälle 2024. Linjaa liikennöi Koiviston Auto Tampere Oy. Linjalla on vaihtoyhteys ratikkaan 1 Kaupin kampuksella.

Reitti

Vehmainen - Leinola - Linnainmaa - Niihama - Ruotula - Kaupin kampus

Reitin katuluettelo: Juvelankatu - Vehmaistenkatu - Kauppilaisenkatu - Kaukajärventie - Vestonkatu - Leinolankatu - Aitolahdentie - Heikkälänkatu - Teiskontie - Lääkärintie

Linja 17 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


18 Atala - Kaupin kampus

Bussilinjalle ei ole suunniteltu reittimuutoksia kesälle 2024. Linjaa liikennöi Pohjolan Liikenne Oy Ab. Linjalla on vaihtoyhteys ratikkaan 1 Kaupin kampuksella.

Reitti

Atala - Linnainmaa - Niihama - Ruotula - Kaupin kampus

Reitin katuluettelo: Nikinväylä – Aitolahdentie – Atanväylä - Orimuskatu - Mäentakusenkatu - Piettasenkatu - Mäentakusenkatu - Heikkälänkatu - Teiskontie - Lääkärintie

Linja 18 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


19 Hervanta - Rusko - Keskustori - Lielahti - Lentävänniemi

Bussilinjalle ei ole suunniteltu reittimuutoksia kesälle 2024. Linjaa liikennöi Tampereen kaupunkiliikenne (TKL).

Reitti

Opiskelija - Hervantakeskus - Hermia - Rusko - Hirvikallio - Kaipanen - Annala - Kaukajärvi - Hankkio - Messukylä - Kalevanharju - Yliopisto keskustakampus - Sorin aukio - Koskipuisto - Keskustori - Tuulensuu – Pyynikintori - Amuri - Onkilahti - Santalahti - Hiedanranta - Lielahti - Niemenranta - Halkoniemi - Lentävänniemi

Reitin katuluettelo: Orivedenkatu - Tieteenkatu - Opiskelijankatu - Insinöörinkatu - Teekkarinkatu - Hervannan valtaväylä - Hermiankatu - Hervannantie - Kauhakorvenkatu - Saarenmaantie - Kaipanen - Juvankatu - Kangasalantie - Messukylänkatu - Messukyläntie - Kalevantie - Vuolteenkatu - Hatanpään valtatie - Hämeenkatu – Pirkankatu – Sepänkatu - Paasikivenkatu - Paasikiventie - Lielahdenkatu - Jänislahdenkatu

Linja 19 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


26 Multisilta - Keskustori - Tesoma - Myllypuro

Bussilinjalle 26 on suunniteltu uusi palvelu työ- ja koulumatkaliikenteeseen. Uudelle reitille yhdistyy linjalta 15 poistuvia reittiosuuksia. Ranta-Kaarilassa liikennöi jatkossa linja 15 ja Petsamossa linja 11.

Linja liikennöi vain aamuisin ja iltapäivisin. Reitin läntisellä osuudella on huomioitu Myllypuron työpaikkaan liikkumistarpeet. Eteläisellä reitillä palvellaan mm. Hatanpään koulun Koivistontien koulutalon oppilaita. Linja helpottaa myös linjan 50 ruuhkautumista Peltolammi – Taatala välisellä alueella.

Muutos on osa Nyssen Läntinen linjasto 2024 -suunnitelmaa. Linjaa liikennöi Länsilinjat Oy.

Reitti

Multisilta – Palokallio – Peltolammi – Lakalaiva – Taatala – Viinikka – Ratina/Sorin aukio - Koskipuisto – Keskustori – Pyynikintori – Pispala – Hyhky – Epilä – Tohlopinranta – Ristinarkku - Tesoma – Myllypuro

Reitin katuluettelo: Multiojankatu – Lempääläntie – Lahdenperänkatu – Viinikankatu – Kuokkamaantie – Ahlmanintie – Kaartotie – Lempääläntie - Tampereen valtatie – Hatanpään valtatie – Hämeenkatu – Pirkankatu - Pispalan valtatie – Epilänkatu – Tohlopinranta – Kohmankatu - Kohmankaari - Tesomankatu – Kolmihaarankatu – Pihtisulunkatu

Linja 26 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


27 Järvensivu - Ratinanranta - Pispalanharju

Bussilinjalle ei ole suunniteltu reittimuutoksia kesälle 2024. Linjaa liikennöi Väinö Paunu Oy.

Reitti

Järvensivu - Tulli - Sorin aukio - Ratina - Ratinanranta - Eteläpuisto - Kaakinmaa - Pyynikki - Ylä-Pispala - Pispalanharju

Reitin katuluettelo: Järvensivuntie - Ratapihankatu - Kanslerinrinne - Kalevantie - Vuolteenkatu - Ratina - Vuolteenkatu - Tampereen valtatie - Hämeenpuisto - Satamakatu - Laiskolankuja - Palomäentie - Tahmelantie - Pispalanharju

Linja 27 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


28 Nurmi - Linnainmaa - Kaupin kampus

Bussilinjan 28 reitti ja palvelu on uudistettu kokonaan. Linjan reitti kulkee jatkossa Nurmin, Linnainmaan ja Kaupin kampuksen välillä. Linjalla on vaihtoyhteys joka toiseen ratikkaan Kaupin kampuksella. Muutos parantaa erityisesti Aitolahdentien alueiden palvelua, vaikka yhteys Tampereen keskustaan on jatkossa vaihdollinen.

Ylöjärven Vuorentaustassa palvelee jatkossa linja 80. Ruutanassa liikennöi jatkossa linjat 45 ja 95.

Reittimuutos on osa Nyssen Läntinen linjasto 2024 -suunnitelmaa sekä osin liikennekokonaisuuden hankintaa. Linjaa liikennöi Koiviston Auto Tampere Oy.

Reitti

Nurmi - Olkahinen - Tasanne - Kumpula - Atala - Linnainmaa - Takahuhti - Ruotula – Kaupin kampus

Reitin katuluettelo: Ketarantie - Kaitavedentie - Aitolahdentie - Heikkilänkatu - Teiskontie – Lääkärintie

Linja 28 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


29 Lamminrahka - Linnainmaa - Finlayson - Tesoma - Lamminpää

Bussilinjan 29 läntinen reitti muuttuu merkittävästi. Linjan uusi läntinen lähtö- ja päätepysäkki on Lamminpää. Reitti kulkee Lamminpään ja Epilän välillä Ristimäen ja Tohlopinrannan kautta. Reitti Epilän ja Lamminrahkan välillä säilyy entisellään. Näin linjalla säilyy myös suorat yhteydet Tays Keskussairaalalle.

Linja korvaa Lamminpää ja Tesoman alueella linjan 14 päättyvän palvelun. Raholan Korvenkadulle liikennöi jatkossa linja 15.

Reittimuutos on osa Nyssen Läntinen linjasto 2024 -suunnitelmaa. Linjaa liikennöi Koiviston Auto Tampere Oy.

Reitti

Lamminrahka - Risso - Leinola - Linnainmaa - Pappila - Takahuhti - Huikas - Uusikylä - Kissanmaa - Tays Keskussairaala - Kaleva (Teiskontie) - Rautatieasema - Jussinkylä - Finlayson - Amuri - Pispala - Hyhky - Haapalinnankylä - Epilä – Tohlopinranta – Kohmankaari – Tesoma – Tohloppi – Lamminpää

Reitin katuluettelo: Rissonkatu - Orimuskatu – Mäentakusenkatu - Heikkilänkatu - Luhtaankatu - Tanhuankatu - Pappilankatu - Hintsankatu - Takahuhdinkatu - Takahuhdintie – Kissanmaankatu - Teiskontie - Itsenäisyydenkatu - Rautatieasema - Satakunnankatu - Finlayson - Satakunnankatu - Pispalan valtatie – Epilänkatu – Tohlopinranta – Kohmankatu – Tesoman valtatie – Tohlopinkatu – Kortesuontie – Kivilevontie – Rauhantie

Linja 29 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


30 Partola - Härmälä - Keskustori

Bussilinjalle ei ole suunniteltu reittimuutoksia kesälle 2024. Linjaa liikennöi Länsilinjat Oy.

Reitti

Partola - Härmälä - Rantaperkiö - Vihilahti - Hatanpää – Koskipuisto – Keskustori

Reitin katuluettelo: Kenkätie - Naistenmatkantie - Hatanpään valtatie – Hämeenkatu – Keskustori

Linja 30 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


31 Nuoliala - Sarankulma - Keskustori

Bussilinjalle ei ole suunniteltu reittimuutoksia kesälle 2024. Linjaa liikennöi Länsilinjat Oy.

Reitti

Partola - Sarankulma - Vihilahti - Hatanpää – Koskipuisto – Keskustori

Reitin katuluettelo: Kenkätie – Palmrothintie - Nuutisarankatu - Patamäenkatu - Sarankulmankatu - Hatanpään valtatie – Hämeenkatu – Keskustori  

Linja 31 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


32 Tays - Messukylä - Koivistonkylä - Ratinanranta - Särkänniemi

Bussilinjalle 32 suunniteltu uusi reitti on väliaikainen ratkaisu. Linja 32 korvaa linjan 14 päättyvää palvelua Turtolan, Muotialan, Koivistonkylän ja Nekalan alueilla. Reitti liitetään vuonna 2025 linjaan 12, jolta poistuu läntinen reittiosuus ratikan aloittaessa Lentävänniemessä vuonna 2025.

Muutos on osa Nyssen Läntinen linjasto 2024 -suunnitelmaa. Linjaa liikennöi Tampereen kaupunkiliikenne (TKL).

Reitti

Tays Arvo – Potilashotelli – Tays Keskussairaala - Kissanmaa – Uusikylä – Huikas – Ristinarkku – Messukylä – Turtola – Muotiala – Koivistonkylä – Vihioja – Nekala – Viinikka – Ratinanranta – Eteläpuisto - Kaakinmaa – Tuulesuu – Hämeenpuisto – Näsinpuisto – Särkänniemi

Reitin katuluettelo: Arvo Ylpön katu – Kuntokatu – Teiskontie – Kissanmaankatu – Takahuhdintie – Hintsankatu – Ristinarkuntie – Messukyläntie – Kirkonmäenkatu – Sotilaankatu – Hallilantie – Koivistontie – Viinikankatu – Kuokkamaantie – Ahlmanintie – Kaartotie – Lempääläntie – Tampereen valtatie – Hämeenpuisto – Näsijärvenkatu – Paasikivenkatu – Laiturikatu

Linja 32 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


33 Mäyränmäki - TAKK - Keskustori

Bussilinjalle ei ole suunniteltu reittimuutoksia kesälle 2024. Linjaa liikennöi Vekka Group Oy.

Reitti

Mäyränmäki - Vuores - Lahdesjärvi - Valtatie 3 - Viinikka - Ratina - Koskipuisto - Keskustori

Reitin katuluettelo: Mäyränmäenkatu - Vuoreksen puistokatu - Automiehenkatu - Tuotekatu - Kurssikeskuksenkatu - Tampereen itäinen kehätie - Valtatie 3 - Lempääläntie - Tampereen valtatie - Hatanpään valtatie - Hämeenkatu - Keskustori

Linja 33 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


34 Lielahti - Tesoma - Pitkäniemi - Pirkkala - Lentoasema

Bussilinjan 34 reitti ja palvelu uudistuu kokonaan. Uusi reitti avaa yhteyden Pirkkalan ja Länsi-Tampereen välille.

Linja korvaa Pitkäniemestä poistuvaa linjaa 15 huomioiden, että Tays Pitkäniemen palvelut siirtyvät vuonna 2024 Kaupin kampukselle. Linjan 34 palvelu kohdennetaankin muille työpaikka-alueille, kuten Huovin ja Vaitin teollisuusalueelle Pirkkalassa. Osa linjan vuoroista käy Pirkkalassa Satakunnan lennostolla.

Reittimuutos on osa Nyssen Läntinen linjasto 2024 -suunnitelmaa. Linjaa liikennöi Tampereen kaupunkiliikenne (TKL).

Reitti

Lielahti – Lamminpää – Tohloppi - Tesoma – Kalkku – Pitkäniemi – Turri – Kyösti – Solja – Pirkkala – Huovi – Vaitti – Tampere-Pirkkalan lentoasema

Reitin katuluettelo: Harjunsivu – Harjuntausta – Lielahdenkatu – Turvesuonkatu – Myllypuronkatu – Tesoman valtatie – Tesomankatu – Kalkunkehätie – Sarpatintie – Pyhäjärventie – Pitkäniementie – Pyhäjärventie – Rajasalmentie – Naistenmatkantie – Lentoasemantie – Tornikaari

Linja 34 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


35 Mäyränmäki - Vuores - Keskustori 

Bussilinjalle ei ole suunniteltu reittimuutoksia kesälle 2024. Linjaa liikennöi Vekka Group Oy.

Reitti

Mäyränmäki - Vuores - Lahdesjärvi - Viinikka - Ratina - Koskipuisto - Keskustori

Reitin katuluettelo: Mäyränmäki - Mäyränmäenkatu - Ruskonkehä - Vuoreksen puistokatu - Tampereen itäinen kehätie - Valtatie 3/9 - Lempääläntie - Tampereen valtatie - Hatanpään valtatie - Hämeenkatu - Keskustori

Linja 35 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


36 Hervanta - Pirkkala

Bussilinjalle ei ole suunniteltu reittimuutoksia kesälle 2024. Linjaa liikennöi Tampereen kaupunkiliikenne (TKL).

Reitti 36A

Hermia - Hervannan kampus - Hervantakeskus – Lahdesjärvi – Lakalaiva – Taatala - Rantaperkiö - Härmälä - Nuoliala - Haikka - Rantaniitty - Suuppa - Pirkkala

Katuluettelo reitille 36A: Hermiankatu - Hervannan valtaväylä – Tampereen itäinen kehä – Automiehenkatu – Lempääläntie - Lahdenperänkatu - Hatanpään valtatie - Nuolialantie - Naistenmatkantie - Suupantie

Reitti 36B

Hermia - Hervannan kampus - Hervantakeskus – Lahdesjärvi – Lakalaiva – Taatala - Rantaperkiö - Härmälä – Partola – Linnakorpi – Linnakallio – Huovin teollisuusalue – Kyösti – Pirkkala  

Katuluettelo reitille 36B: Hermiankatu - Hervannan valtaväylä – Tampereen itäinen kehä – Automiehenkatu – Lempääläntie - Lahdenperänkatu - Hatanpään valtatie - Nuolialantie - Naistenmatkantie – Kenkätie – Linnakalliontien – Kurikantie – Jasperintie – Teollisuustie - Turkkirata – Naistenmatkantie – Lentoasemantie – Suupantie


38 Hervanta - Tays - Lentävänniemi

Bussilinjalle ei ole suunniteltu reittimuutoksia kesälle 2024. Linjaa liikennöi Tampereen kaupunkiliikenne (TKL).

Reitti

Hervanta - Hervantakeskus - Hermia - Itä-Hervanta - Lukonmäki - Finninmäki - Kaukajärvi - Linnainmaa - Takahuhti - Ruotula - Kaupin kampus - Rantatunneli - Santalahti - Hiedanranta - Lielahti - Niemenranta - Halkoniemi - Lentävänniemi

Reitin katuluettelo: Orivedenkatu - Tieteenkatu - Hervannan valtaväylä - Hermiankatu - Hervannantie - Hepolamminkatu - Turtolankatu - Yrjölänkatu - Juvankatu - Kangasalantie - Valtatie 9 - Aitolahdentie - Heikkilänkatu - Teiskontie - Arvo Ylpön katu - Kuntokatu - Teiskontie - Kekkosentie - Rantatunneli - Paasikiventie - Enqvistinkatu – Lielahdenkatu – Jänislahdenkatu

Linja 38 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


40 Kangasala - Tampere

Linjan 40 palvelu säilyy muutoin entisellään, mutta reitin 40B lähtö- ja päätepysäkki siirretään Mobiliasta Huutijärvelle. Poistuvan reittiosuuden matkustajamäärät ovat olleet vähäiset. Mobilian alueelle ajetaan osa linjan 42 vuoroista. Linjaa liikennöi Koiviston Auto Tampere Oy.

Reitti 40 Kangasala - Tampere

Kangasala - Suorama - Liuttu - Hankkio - Messukylä - Kalevanharju - Yliopisto keskustakampus - Sorin aukio - Koskipuisto - Keskustori

Katuluettelo reitille 40: Onnikkatie - Tampereentie – Kangasalantie – Rekiäläntie - Finnentie - Kaarina Maununtyttärentie - Kangasalantie - Messukylänkatu – Kalevantie – Vuolteenkatu - Hatanpään valtatie - Hämeenkatu – Keskustori

Reitti 40A Pikonlinna – Kangasala - Tampere

Pikonlinna - Kangasala - Suorama - Liuttu - Hankkio - Messukylä - Kalevanharju - Yliopisto keskustakampus - Sorin aukio - Koskipuisto - Keskustori

Katuluettelo reitille 40A: Pikonlinnantie – Ruutanantie – Tampereentie – Onnikkatie – Keskusaukio – Myllystenpohjantie - Tampereentie – Kangasalantie – Rekiäläntie - Finnentie - Kaarina Maununtyttärentie - Kangasalantie - Messukylänkatu – Kalevantie – Vuolteenkatu - Hatanpään valtatie - Hämeenkatu – Keskustori

Reitti 40B Huutijärvi – Kangasala - Tampere

Huutijärvi - Mäyrävuori - Kangasala - Suorama - Liuttu - Hankkio - Messukylä - Kalevanharju - Yliopisto keskustakampus - Sorin aukio - Koskipuisto – Keskustori

Katuluettelo reitille 40B: Lehtipuuntie - Sahalahdentie – Alatie – Herttualantie - Kuohunharjuntie – Tampereentie – Onnikkatie – Keskusaukio – Myllystenpohjantie - Tampereentie – Kangasalantie – Rekiäläntie - Finnentie - Kaarina Maununtyttärentie - Kangasalantie - Messukylänkatu – Kalevantie – Vuolteenkatu - Hatanpään valtatie - Hämeenkatu – Keskustori

Reitti 40C Kangasalan asema - Kangasala - Keskustori

Kangasalan asema – Metsäkulma – Tursola - Kangasala - Suorama - Liuttu - Hankkio - Messukylä - Kalevanharju - Yliopisto keskustakampus - Sorin aukio - Koskipuisto - Keskustori

Katuluettelo reitille 40C: Asemantie – Ruutanantie - Tampereentie – Onnikkatie – Keskusaukio – Myllystenpohjantie - Tampereentie – Kangasalantie – Rekiäläntie - Finnentie - Kaarina Maununtyttärentie - Kangasalantie - Messukylänkatu – Kalevantie – Vuolteenkatu - Hatanpään valtatie - Hämeenkatu – Keskustori


41 Huutijärvi - Kangasala - Kaupin kampus, Tays  

Bussilinjan 41 palvelu pysyy muutoin samana, mutta Kangasalan lähtö- ja päätepysäkki on jatkossa Huutijärvellä Mobilian sijaan. Matkustajamäärät Mobilian alueella ovat olleet vähäiset. Linjan reitti kulkee Kangasalla jatkossa myös Lentolan palvelukeskuksen kautta. Linjaa liikennöi Koiviston Auto Tampere Oy.

Reitti

Huutijärvi - Mäyrävuori - Kangasala - Suorama - Lentola - Niihama - Ruotula - Kaupin kampus

Reitin katuluettelo: Lehtipuuntie - Sahalahdentie – Alatie – Herttualantie - Kuohunharjuntie – Tampereentie – Kangasla - Onnikkatie - Kangasalantie – Mäkirinteentie – Vällintie – Vatialantie - Lahdentie - Teiskontie - Lääkärintie

Linja 41 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


42 Kuhmoinen - Kangasala - Tampere

Bussilinjalle ei ole suunniteltu reittimuutoksia kesälle 2024. Linjaa liikennöi Koiviston Auto Tampere Oy.

Reitti

Kuhmoinen - Kangasala - Pohja - Kuhmalahti - Sahalahti – Mobilia - Huutijärvi - Kangasala - Suorama - Lentola - Niihama - Ruotula – Tays - Kaleva (Teiskontie) – Rautatieasema – Sorin aukio

Reitin katuluettelo: Toritie - Yhdystie - Nelostie - Tampereentie - Sappeentie - Rautajärventie - Pohjantie - Kuhmalahdentie - Sahalahdentie – Kisarannantie – Mobilia – Kisarannantie – Sahalahdentie - Alatie - Herttualantie - Kuohunharjuntie - Tampereentie - Onnikkatie - Kangasalantie - Lahdentie - Teiskontie – Itsenäisyydenkatu – Rautatienkatu – Vuolteenkatu – Hatanpään valtatie – Suvantokatu

Linja 42 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


45 Kangasala - Ruutana - Linnainmaa 

Uusi linja 45 aloittaa palvelun Kangasalan keskustan, Ruutanan ja Tampereen Linnainmaan välillä. Linja korvaa Ruutanasta poistuvan linjan 28 palvelun sekä parantaa alueen yhteyksiä yhdessä linjan 95 kanssa.

Linja 45 on osa Kangasalan liikennekokonaisuuden hankintaa. Ratkaisuun vaikuttaa myös Nyssen Läntinen linjasto 2024 -suunnitelma, jonka myötä linjan 28 palvelu muuttuu merkittävästi. Linjaa liikennöi Länsilinjat Oy.

Reitti

Kangasala Pikkola – Kangasala – Päkinmäki – Ranssila – Ruutana – Taraste – Linnainmaa

Reitin katuluettelo: Finnentie – Rekiäläntie – Kangasalantie – Tampereentie - Onnikatie – Kangasala – Onnikkatie – Tampereentie – Ruutanantie – Jyväskyläntie – Heikkilänkatu – Mäentakusenkatu

Linja 45 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


48 Sahalahti - Kangasala

Linja 48 liikennöi kesäkaudella vain Kangasalan ja Sahalahden välillä. Liikennöinti Pohjaan on kesätauolla. Ratkaisun perusteluna on vähäiset matkustajamäärät Pohjan ja Sahalahden välillä. Linjaa liikennöi Koiviston Auto Tampere Oy.

Reitti

Saarioinen - Sahalahti - Huutijärvi – Kangasala

Reitin katuluettelo: Sahalahdentie - Alatie - Herttualantie - Kuohunharjuntie - Tampereentie - Onnikkatie

Linja 48 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


50 Lempäälä - Ideapark - Tampere, Keskustori

Bussilinjalle ei ole suunniteltu reittimuutoksia kesälle 2024. Linjaa liikennöi Koiviston Auto Tampere Oy.

Reitti

Lempäälä - Hakkari - Moisio - Ideapark - Kulju - Väinölä - Kukonkorpi - Ahohperä - Sääksjärvi - Multisilta - Peltolammi - Lakalaiva - Taatala - Viinikka - Ratina - Koskipuisto - Keskustori

Reitin katuluettelo: Lempäälä – Tampereentie - Kuljuntie - Ideaparkinkatu - Helsingintie - Kuljuntie - Yhdystie - Tampereentie - Lempääläntie - Peltolammi - Lempääläntie - Tampereen valtatie - Hatanpään valtatie - Hämeenkatu - Keskustori

Linja 50 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


52 Lempäälä - Tampere

Bussilinjan 52 palvelu pysyy muutoin entisellään, mutta Tampereen lähtö- ja päätepysäkki siirtyy Keskustorille. Muutoksella parannetaan linjan aikatauluvarmuutta. Lisäksi matkustajamäärät Pyynikintorilta ovat olleet vähäiset. Linjaa liikennöi Koiviston Auto Tampere Oy.

Reitti 52A Haurala – Lempäälä – Vanattara - Tampere

Haurala - Lempäälä - Hakkari - Moisio - Vanattara - Kukkolanmäki - Ketunmäki - Kulju - Väinölä - Kukonkorpi - Ahohperä - Sääksjärvi - Viinikka - Ratina - Koskipuisto - Keskustori

Katuluettelo reitille 52A: Hauralantie – Viialantie - Tampereentie - Lempäälä - Tampereentie - Vanattarantie - Tampereentie - Ruskontie - Valtatie 3 - Lempääläntie - Tampereen valtatie - Hatanpään valtatie - Hämeenkatu - Keskustori

Reitti 52B Laasonportti - Lempäälä - Ruskea-ahde - Tampere

Laasonportti - Ahtiala - Lempäälä - Hakkari - Moisio - Ruskea-ahde - Kukkolanmäki - Ketunmäki - Kulju - Väinölä - Kukonkorpi - Ahohperä - Sääksjärvi - Viinikka - Ratina - Koskipuisto - Keskustori

Katuluettelo reitille 52B: Laasontie - Ahtialantie - Valkeakoskentie - Tampereentie - Lempäälä - Tampereentie - Ruskontie - Valtatie 3 - Lempääläntie - Tampereen valtatie - Hatanpään valtatie - Hämeenkatu - Keskustori


55 Vesilahti - Lempäälä - Ideapark - Hervanta  

Bussilinjan 55 reitti muuttuu Lempäälän ja Tampereen välillä merkittävästi. Linja liikennöi jatkossa Vesilahdelta Lempäälään kuten ennenkin, mutta reitti jatkuu Sääksjärveltä Hervantaan.  Lempäälässä on hyvät vaihtoyhteydet Tampereelle busseilla 50 ja 52 sekä nopea vaihtoyhteys junalla.

Linja korvaa linjan 58 päättyvän palvelun Hervannan ja Lempäälän välillä. Ratkaisu myös nopeuttaa Vesilahden ja Tampereen välistä palvelua, vaikka yhteys on jatkossa vaihdollinen. Tulevaisuuden tavoitteena on tarjota yhteys jokaiseen Tampereen lähijunaan Lempäälässä.

Linjaa likennöi Koiviston Auto Tampere Oy.

Reitti

(Narva - Kostiala - Keihonen - Tanska - Järvenranta -) Vesilahti - Pappila - Päivääniemi - Näppilä - Sulkola - Lempäälä - Hakkari - Moisio - Ideapark – Sääksjärvi – Uusi-Eurooppa – Mäyränmäki – Hervanta

Reitin katuluettelo: (Latomaantie – Vesilahdentie – Rautialantie -) Rautialantie – Vesilahdentie – Viialantie – Tampereentie – Kuljuntie – Ideaparkinkatu – Helsingintie – Valtatie 3 – Ruskonkehä – Vuoreksen puistokatu – Mäyränmäenkatu – Ruskonkehä – Hervannan valtaväylä – Opiskelijankatu – Insinöörinkatu – Orivedenkatu

Linja 55 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


70 Nokia - Tampere

Bussilinjan palvelu säilyy muutoin entisellään, mutta hiljaisen ajan reitti 70Y Länsi-Tampereen ja Sarkolan kautta lopetetaan. Yöliikennettä Nokian ja Tampereen välillä tarjotaan jatkossa linjan 70 nopeammalla reitillä, joka kulkee moottiritietä Nokian asemalle. Linjaa liikennöi Koiviston Auto Tampere Oy.

Reitti

Harjuniitty – Taka-Lauttala – Nokia – Maatiala – Hyhky - Pispala – Pyynikintori - Keskustori

Reitin katuluettelo: Urpolankatu – Taka-Lauttalankatu – Pinsiöntie – Rautatienkatu – Pinsiöntie – Nokian valtatie – Valtatie 12 – Pispalan valtatie – Pirkankatu – Hämeenkatu - Keskustori

Linja 70 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


71 Nokia - Kankaantaka - Kalkku - Tesoma

Bussilinjan palvelu pysyy muutoin entisellään, mutta reitti kiertää jatkossa Kalkun kautta Myllypuron sijaan. Myllypuroon liikennöi jatkossa linja 26.

Muutos on osa Nyssen Läntinen linjasto 2024 -suunnitelmaa. Linjaa liikennöi Länsilinjat Oy.

Reitti

Nokia - Kankaantaka - Välimaa - Kalkku - Tesoma

Reitin katuluettelo: Nokian valtatie - Pinsiöntie - Kankaantaankatu - Ilkantie - Kankaantaankatu - Kalkuntie - Pitkäniemenkatu - Ristaniitynkatu - Kalkun kehätie - Tesomankatu

Linja 71 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


73 Keho - Nokia – Ilkan Alue/Kankaantaka

Bussilinjalle ei ole suunniteltu reittimuutoksia kesälle 2024. Linjaa liikennöi Länsilinjat Oy.

Reitti 73A Keho – Vihola – Nokian asema – Ilkan alue 

Keho – Tyrkkölä – Vihola – Nokian asema – Myllyhaka – Lähdekorpi – Ilkan alue

Katuluettelo reitille 73A: Kehontie – Pähkinämäentie – Piilenmäenkatu – Räikäntie – Päivärinteentie – Pyhäjärventie – Viholankatu – Nuijamiestentie – Emäkoskentie – Pirkkalaistie – Härkitie – Maununkatu – Souranderintie – Rautatienkatu – Pinsiöntie – Lähdekorventie – Ojamutka – Mukaniityntie – Myllärinkatu – Rounionkatu

Reitti 73B Keho – Koskenmäki – Nokian asema – Kankaantaka

Keho – Ketolanmäki – Koskenmäki – Nokian asema – Vihnusjärvi – Kankaantaka – Ilkan alue

Katuluettelo reitille 73B: Kehontie – Ketolanmäenkatu – Vaahterakatu – Orelinkatu – Kuoppalankatu – Taivalkunnantie – Emäkoskentie – Pirkkalaistie – Härkitie – Maununkatu – Souranderintie – Rautatienkatu – Pinsiöntie – Nokian valtatie – Vihnuskatu – Rounionkatu


77 Sammalisto - Nokia

Bussilinjalle ei ole suunniteltu reittimuutoksia kesälle 2024. Linjaa liikennöi Koiviston Auto Tampere Oy.

Reitti

Sammalisto - Tervasuo - Sotka - Kattilainen - Ketolanmäki - Pirkkalaistori - Nokian asema

Reitin katuluettelo: Nokian asema – Rautatienkatu – Kankaantaankatu - Ilkantie - Nokian valtatie- Härkitie - Pirkkalaistie – Emäkoskentie – Kehontie – Ketolanmäenkatu – Sorvantie – Sammalisto

Linja 77 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


79 Siuro - Linnavuori - Nokia

Bussilinjalle ei ole suunniteltu reittimuutoksia kesälle 2024. Linjan reittiosuus Nokia – Pirkkala jää kesätauolle. Linjaa liikennöi Koiviston Auto Tampere Oy.

Reitti 79A Linnavuori – Purso – Siuro - Nokian asema

Linnavuori – Murhasaari – Saunakylä - Siuron koulu - Siuro - Korvola - Haavisto - Lauttala - Nokian asema

Katuluettelo reitille 79A: Linnavuorentie – Miharintie – Porintie - Järvenjärventie - Alumiinitie - Kyrösjärventie - Färmintie - Kuljuntie - Siuro – Kuljuntie - Siurontie - Siuron valtatie - Nokian valtatie - Rautatienkatu

Reitti 79B Linnavuori - Nokian asema 

Linnavuori - Siuro - Korvola - Haavisto - Lauttala - Nokian asema

Katuluettelo reitille 79B: Linnavuorentie – Vuorenhovintie – Miharintie - Siurontie - Siuron valtatie - Nokian valtatie - Rautatienkatu


80 Ylöjärvi - Tampere 

Bussilinjat 80A, 80B, 80C ja 80Y lopetetaan ja korvataan Ylöjärven uudella linjastolla. Linjalla 80 yhdistyy nykyisten linjojen 80B ja 80Y reitit.

Muutos on osa Nyssen Läntinen linjasto 2024 -suunnitelmaa. Linjaa liikennöi Vekka Group Oy.

Reitti

Moisio – Haavisto – Kirkon seutu – Pappilanniemi – Ylöjärvi – Soppeenmäki – Vuorentausta – Hatola – Lamminpää – Lielahti – Hyhky – Pispala – Pyynikintori - Keskustori

Reitin katuluettelo: Kuusistontie – Kuruntie – Lähdevainiontie – Siltatie – Lähdevainiontie – Koivumäentie – Kuruntie – Matkatie – Mikkolantie – Mastontie – Käyräkuja – Hatolantie – Ylöjärventie – Myllypuronkatu – Turvesuonkatu – Lielahdenkatu – Pispalan valtatie – Pirkankatu – Hämeenkatu - Keskustori

Linja 80 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


81 Asuntila - Ylöjärvi - Tampere

Uusi linja 81 aloittaa nykyisen linjan 80A reitillä. Muutos on osa Nyssen Läntinen linjasto 2024 -suunnitelmaa. Linjaa liikennöi Vekka Group Oy.

Reitti

Asuntila – Moisio – Kirkon seutu – Pappilanniemi – Ylöjärvi – Teivo – Santalahti – Tikkutehdas – Onkiniemi – Särkänniemi – Hämeenpuisto – Tuulensuu - Keskustori

Reitin katuluettelo: Asuntilantie - Kuruntie - Matkatie - Mikkolantie - Ravitie - Vaasantie - Paasikiventie - Paasikivenkatu - Näsijärvenkatu - Hämeenpuisto - Hämeenkatu - Keskustori

Linja 81 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


82 Siivikkala - Lielahti - Pyynikintori

Bussilinjalle ei ole suunniteltu reittimuutoksia kesälle 2024. Linjaa liikennöi Tampereen kaupunkiliikenne (TKL).

Reitti

Siivikkala - Honkasalo - Pohtola - Lielahti - Hiedanranta - Santalahti – Pyynikintori

Reitin katuluettelo: Kaukolantie - Myllyrinteentie - Siivikkalantie - Pohtolankatu - Lielahdenkatu - Enqvistinkatu - Paasikiventie - Paasikivenkatu – Sepänkatu – Pirkankatu – Pyynikintori

Linja 82 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


83 Metsäkylä - Ylöjärvi - Tampere  

Uusi linja 83 aloittaa nykyisen linjan 80C reitillä. Muutos on osa Nyssen Läntinen linjasto 2024 -suunnitelmaa. Linjaa liikennöi Vekka Group Oy.

Reitti

Metsäkylä - Julkujärvi - Elovainio - Urkonmäki - Ylöjärvi - Teivo - Hyhky - Pispala - Pyynikintori - Keskustori

Reitin katuluettelo: Hiekkamaantie – Metsäkyläntie – Vanha Vaasantie – Elovainiontie – Elotie – Asemantie – Kuruntie – Matkatie – Mikkolantie – Ravitie – Vaasantie – Paasikiventie – Pispalan valtatie – Pirkankatu – Hämeenkatu - Keskustori

Linja 83 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


84 Takamaa - Elovainio - Ylöjärvi

Linja 84 aloittaa uudella reitillä, joka kiertää Elovainion kautta. Linjan reitti 84A lopetetaan.

Muutos on osa Nyssen Läntinen linjasto 2024 -suunnitelmaa. Linjaa liikennöi Koiviston Auto Tampere Oy.

Reitti

Takamaa - Vastamäki - Hietasmäki - Moisio - Kirkonseutu – Urkonmäki - Elovainio – Soppeenmäen teollisuusalue – Soppeenmäki

Reitin katuluettelo: Takamaa - Viljakkalantie - Kuruntie – Asemantie – Elotie – Elovainiontie – Soppeentie – Kuruntie – Soppeenmäki

Linja 84 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


85 (Kuru) - Kyrönlahti - Mutala - Ylöjärvi

Bussilinjan 85 reitti pysyy entisellään. Vuoroja Kurun ja Kyrönlahden välillä vähennetään merkittävästi. Linjaa liikennöi Koiviston Auto Tampere Oy

Reitti

(Kuru -) Kyrönlahti - Mutala - Kyöstilä - Ylinen - Peräsilta - Vahanta - Moisio - Kirkonseutu - Pappilanniemi - Ylöjärvi

Reitin katuluettelo: (Matkahuollontie - Poikeluksentie -)  Kantatie 65 - Karhentie - Kuruntie - Uusi Kuruntie - Kuruntie - Matkatie

Linja 85 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


90 Terälahti - Kämmenniemi - Sorila - Linnainmaa - Keskustori  

Bussilinjalle ei ole suunniteltu reittimuutoksia kesälle 2024. Osa linjan vuoroista ajetaan nopeaa reittiä 90X, Valtatie 9 kautta, jolloin reitiltä jää pois Linnainmaa. Linjaa liikennöi Pohjolan Liikenne Oy Ab.

Reitti

Terälahti - Kämmenniemi - Koulunkylä - Sorila - Nurmi - Olkahinen - Tasanne - Kumpula - Atala - Linnainmaa - Niihama - Ruotula - Tays - Kaleva (Teiskontie) - Rautatieasema - Koskipuisto - Keskustori

Reitin katuluettelo: Terälahti – Terälahdentie – Kämmenniemenkatu - Kämmenniemi - Kämmenniemenkatu - Kaitavedentie - Eerolansuorantie - Kaitavedentie - Aitolahdentie - Heikkiläntie - Teiskontie - Itsenäisyydenkatu - Hämeenkatu - Keskustori


91 Sorila - Aitoniemi

Bussilinjalle ei ole suunniteltu reittimuutoksia kesälle 2024. Linjaa liikennöi Pohjolan Liikenne Oy Ab.

Reitti

Sorila - Hirviniemi - Aitoniemi

Reitin katuluettelo: Sorila - Aitoniementie - Aitoniemi 

Linja 91 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


92 Sorila - Viitapohja - Kämmenniemi

Bussilinjalle ei ole suunniteltu reittimuutoksia kesälle 2024. Linjaa liikennöi Pohjolan Liikenne Oy Ab.

Reitti

Sorila - Kintulammi - Viitapohja - Pohtola - Kämmenniemi

Reitin katuluettelo: Kämmenniemi - Kämmenniemenkatu - Kaitavedentie - Viitapohjantie – Peräpohjantie – Viitapohja - Peräpohjantie – Pulesjärventie – Aitoniementie - Sorila

Linja 92 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


93 Mäntylä - Kaanaa - Terälahti - Teiskon kirkkotie - Kämmenniemi

Bussilinjalle ei ole suunniteltu reittimuutoksia kesälle 2024. Linjaa liikennöi Pohjolan Liikenne Oy Ab.

Reitti

Mäntylä - Kaanaa - Velaatta - Terälahti - Teiskon kko – Kämmenniemi

Reitin katuluettelo: Mäntylä - Velaatantie - Terälahdentie - Petääjärventie - Teiskon kirkkotie - Terälahdentie – Kämmenniemenkatu – Kämmenniemi

Linja 93 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


94 Mäntylä - Kaanaa - Terälahti - Maisansalo - Kämmenniemi

Bussilinjalle ei ole suunniteltu reittimuutoksia kesälle 2024. Linjaa liikennöi Pohjolan Liikenne Oy Ab.

Reitti

Mäntylä - Kaanaa - Velaatta - Terälahti - Maisansalo – Kämmenniemi

Reitin katuluettelo: Mäntylä - Velaatantie - Terälahdentie - Kuorannantie - Terälahdentie - Kämmenniemenkatu – Kämmenniemi

Linja 94 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


95 Orivesi - Tampere

Bussilinjan 95X reitti pysyy muutoin entisellään, mutta linja liikennöi jatkossa Kangasalan Ruutanan kautta. Linjaa liikennöivät Valkeakosken Liikenne Oy ja Tilausliikenne Lampinen Oy.

Reitti

Orivesi - Ruutana - Takahuhti - Ruotula - Tays - Kaleva (Teiskontie) - Rautatieasema - Sorin aukio - Linja-autoasema

Reitin katuluettelo: Aihtiantie - Keskustie - Orivedentie - Tampereentie (vt 9) - Jyväskyläntie (vt 9) - Korvenperäntie - Ruutanantie - Jyväskyläntie (vt 9) - Teiskontie - Itsenäisyydenkatu - Rautatienkatu - Vuolteenkatu

Linja 95 karttapalvelussa, kesän 2024 linjasto


103 Lentoasema – Ratina – Nalkala

Bussilinjalle ei ole suunniteltu reittimuutoksia kesälle 2024. Linjalla on yhteydet sekä lähteville, että saapuville lennoille. Linjaa liikennöi Vekka Group Oy.

Reitti

Lentoasema - Vaitti - Linnakallio - Viinikka - Ratina - Rautatieasema - Jussinkylä - Finlayson - Tuulensuu - Kaakinmaa - Nalkala

Reitin katuluettelo: Tornikaari - Lentoasemantie -  Jasperintie – Kurikantien - Tampereen  läntinen  kehätie  -  Valtatie  3 - Lempääläntie - Tampereen valtatie - Vuolteenkatu - Rautatienkatu - Satakunnankatu - Hämeenpuisto – Nalkalankatu

Kesän linjasto 2024 karttapalvelussa