Nyssen tyyliopas: Logo ja visuaalinen ilme

Katso ja lataa Nysse-logo ja tutustu visuaalisen ilmeen elementteihin.

Nysse logo ja visuaalinen ilme

Suoja-alue

Tunnuksen erottuvuuden takaamiseksi kaikissa tilanteissa tulee tunnuksen ympärille jättää suoja-alue. Suoja-alueen leveyden ja korkeuden määrittelee Nysse-tunnuksen N-kirjaimen korkeus suhteessa tunnuksen kokoon.

Suoja-alueen sisäpuolelle ei saa sijoittaa tekstiä, valokuvia tai muita elementtejä. Suoja-alue tulee huomioida myös, jos tunnus sijoitetaan lähelle peruspinnan reunaa.

Suoja-alueen leveyden ja korkeuden määrittelee Nysse-tunnuksen N-kirjaimen korkeus suhteessa tunnuksen kokoon.

Tunnuksen värit

Nysse-tunnus toistetaan ensisijaisesti kaksivärisenä sinisenä tai negatiivina valkoisena.

Mustaa Nysse-tunnusta käytetään harkiten ja vain sovelluksissa, joissa värien toisto on rajoitettua tai toistetaan yksivärisenä mustana.

Tunnuksen tulee erottua ympäristöstään, ja sitä ei tule käyttää moniväristen pintojen päällä. Nyssen tunnusta käytetään ensisijaisesti 4-värisenä valkoisella tai mahdollisimman vaalealla pohjalla. Mikäli pohjan väri on sininen tai jokin muu, käytetään tunnuksesta valkoista versiota.

Käytettäessä tunnusta eri väri- tai kuvapinnoilla tulee huomioida tunnuksen ja taustan välinen riittävä kontrasti. Nelivärijulkaisuissa Nyssen tunnusta ei käytetä koskaan täysin mustana.

Nysse-tunnus toistetaan ensisijaisesti kaksivärisenä sinisenä tai negatiivina valkoisena.

Yhteistyökumppaneiden ja Nyssen tunnuksen käyttö

Nyssen yhteistyökumppanin logo voi esiintyä joko Nysse-tunnuksen edellä tai jäljessä. N-kirjaimen leveys suhteessa tunnuksen kokoon määrittelee suoja-alueen, joka erottaa tunnukset toisistaan. Nyssen ja yhteistyökumppanin tunnukset tulee esittää samankokoisina.

Nyssen yhteistyökumppanin logo voi esiintyä joko Nysse-tunnuksen edellä tai jäljessä.

Slogan tunnuksen yhteydessä

Nyssen slogan eli avainviesti on Matkalla kanssasi. Avainviestiä ja siitä johdettua tunnistetta #matkallakanssasi käytetään Nysse-tunnuksen kanssa yhdessä seuraavasti:

Nyssen slogan eli avainviesti on Matkalla kanssasi.

Liiku kestävästi -tunnus

Liiku kestävästi -tunnusta käytetään silloin, kun viestitään Nyssen kestävän liikkumisen palveluista. Tunnusta tulee käyttää ensisijaisesti yhdessä Nysse-tunnuksen kanssa.

Liiku kestävästi -tunnusta käytetään silloin, kun viestitään Nyssen kestävän liikkumisen palveluista.

Lataa Liiku kestävästi -tunnukset

Värit

Nyssen visuaalisen ilmeen väripaletti muodostuu pääväreistä ja lisäväreistä. Nyssen visuaalisen identiteetin peruspinnoissa tulee käyttää sinisen lisäksi aina vaaleita sävyjä.

Nämä väriarvot noudattavat yleisesti käytössä olevia standardoituja väriprofiileja. Painotuotteissa käytetään ensisijaisena referenssinä Pantone®-sävyjä. Yleisesti paperille painettaessa voidaan käyttää myös CMYK-prosessivärejä mikäli PMS-sävyjen käyttö ei ole mahdollista. RGB- ja HEX-arvoja käytetään digitaalisissa julkaisuissa.

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​

 

Typografia

Nysselle määritelty typografia on tunnuksen ja väripaletin ohella tärkeä viestinnän peruselementti, jonka yhtenäinen käyttö luo tunnistettavan ilmeen kirjoitetulle viestille. Päätteetöntä Lota Grotesque -kirjaintyyppiä käytetään Nyssen visuaalisen identiteetin osana markkinointimateriaaleissa, opasteissa ja digitaalisissa julkaisuissa. Lota Grotesque tukee Nyssen viestintää sovelluksesta riippumatta.

Lota Grotesque tukee Nyssen viestintää sovelluksesta riippumatta.

Piktogrammit

Piktogrammeja käytetään selventämään viestiä tai osoittamaan asiayhteyttä. Piktogrammin muodostavat ikoni ja taustakehys. Ikonia voidaan käyttää myös ilman kehystä tai taustaa, esimerkiksi osana isompaa peruspintaa. Piktogrammeja ei saa vahvistaa tai ohentaa, ja niiden väri on aina valkoinen tai Nyssen sininen. Piktogrammeja tulee käyttää harkiten. Kuvan piktogrammit ovat esimerkkejä Nyssen piktogrammikirjastosta. 

Kuvan piktogrammit ovat esimerkkejä Nyssen piktogrammikirjastosta.

Lataa Nysse piktogrammit tästä

Graafiset elementit

Nyssen graafisena elementtinä käytetään aaltokulmaa, mikä on johdettu Nysse-tunnuksesta löytyvästä Tammerkosken muodosta. Aaltokulma on aina 45 asteen kulmassa ja lainetta tulee olla esillä kolmen aallonharjan verran. Aaltokulma se voi sijaita aineistossa joko vasemmassa ylä- tai alareunassa.

Perustilanteessa aineiston lyhyempi sivu jaetaan kuuteen yhtä suureen osaan, josta kulma peittää viisi kuudesosaa. Poikkeuksen asetteluun luo tilanne, jossa peruspinnan pidempi sivu on yli kaksi kertaa lyhyemmän sivun mittainen. Tällöin pidempi sivu jaetaan kuuteen yhtä suureen osaan, josta aallon muoto peittää kokonaan peruspinnan ensimmäisen kuudesosan.

 

Palveluiden tunnisteet ja värit

Nyssen eri liikkumisen palveluilla on omat tunnusvärinsä, joita käytetään kyseisestä palvelusta viestittäessä.

Maskotti

Nyssellä on oma maskotti, Onni-nalle, joka esiintyy lapsille suunnatuissa materiaaleissa, kuten eskarivideossa.