78

78
Sarkola - Taivalkunta - Nokia

Sarkola - Suoniemi - Ruolahti - Taivalkunta - Koskenmäki -  Nokia

78x Sarkola - Valtatie 12 - Nokia

Nysse Timetables ›

Nysse Journey Planner ›

The bus only runs on elementary school days.