96

96
Kaanaa - Teiskola

Kaanaa - Vehokylä - Ukaa - Teisko

Schedules in the Journey Planner ›

The line is the so-called U-traffic that is planned and organized by an external operator. You can use Nysse tickets on buses, but only in Nysse zones.

Linja on ns. U-liikennettä, jonka suunnittelee ja järjestää ulkopuolinen toimija. Voit käyttää busseissa Nyssen lippuja, mutta vain Nyssen vyöhykkeillä. Lisätietoja palvelusta palvelun järjestäjän nettisivuilta: Tuomi Logistiikka, Tampereen palveluliikenne ›