Liikkumistavat muuttuvat Tampereella vuonna 2021, kun ratikkalinjat avataan Hervannasta ja Kaupin kampukselta keskustaan. Bussilinjasto uudistetaan, jotta se palvelee seudun asukkaita parhaalla mahdollisella tavalla raideliikenteen rinnalla. Linjaston uudistus tehdään askel kerrallaan.

Keväällä päivitettiin keskustan pysäkkialueita ja ratikkatyömaan aikainen kiertoreitti Koskipuistossa palautettiin Hatanpään valtatielle. Kesällä osa uusista bussilinjoista aloitti liikennöinnin. Syksyllä uusi linjasto palvelee täydellä teholla ja Ratikan rakentaminen jatkuu länteen. 

Uuden linjaston periaatteet

Uudessa linjastossa toteutuvat sille määritetyt periaatteet eli Tampereen keskustan saavutettavuus, päällekkäisten linjojen minimointi ja toimivat vaihtoyhteydet. Lisäksi linjojen numerotunnukset sekä useita pysäkkinimiä muutettiin loogisemmaksi. Linjasto kehittyy edelleen, kun raitiotieverkostoa laajennetaan Seuturatikka-projektissa.

Saa­vu­tet­ta­va kes­kus­ta

Hämeenkatu muuttui jalankululle, pyöräilylle ja  joukkoliikenteelle varatuksi kaduksi vaiheittain vuosien 20142018 aikana. Ratikan aloittaessa bussiliikenne keskustassa vähenee. Hämeenkadun katutila on rajallinen  katu ei kestä enempää busseja, mutta matkustajia riittäisi useammallekin vuorolle. Ratikkaan mahtuu 264 matkustajaa, kun yksi bussi kuljettaa 90 matkustajaa kerrallaan.  Tiheällä vuorovälillä keskusta on siis helpommin saavutettavissa ja matkustusmukavuus sekä palvelu paranee merkittävästi.

Te­ho­kas bus­si­pal­ve­lu

Linjasto on rakennettu kustannustehokkaaksi alueelliset tarpeet huomioiden. Päällekäiset suorat yhteydet kuntakeskuksiin on poistettu ja korvattu osin vaihdollisilla linjoilla. Bussilinjasto palvelee aluekeskusten ja asuinalueiden välistä liikkumista. Osa linjoista jatkaa edelleen keskustaan, osalle on tarjolla hyvät vaihtoyhteydet Ratikkaan tai toiselle bussilinjalle ruuhkaisimpina matkustusaikoina.

Toi­mi­vat vaih­to­yh­tey­det

Raiteilla matkustaminen on mukavaa, turvallista ja ruuhkatonta. Matkaan voi yhdistää sekä bussi- että ratikkamatkoja, sillä samat liput kelpaavat kummassakin kulkuvälineessä. Vaihto liikennevälineiden välillä tehdään mahdollisimman helpoksi. Keskeisillä vaihtopysäkeillä siirtyminen tapahtuu esteettömästi ja säältä suojassa, katuakaan ei aina tarvitse ylittää. Aikataulut suunnitellaan niin, että vaihtoaika liikennevälineiden välillä on mahdollisimman lyhyt. Vaihtaminen voi tuntua aluksi hankalalta, mutta toisille se on jo nyt arkipäivää.

Vuonna 2021 bussilinjojen väliset pysäkit eivät keskity enää pelkästään Keskustorin tai Koskipuiston pysäkeille. Kosken itäpuolelle painottunut rakentaminen vie myös bussilinjoja uusien kohteiden läheisyyteen. Esimerkiksi Ratinan alueen palvelua on kehitetty kaupunkikuvan muutosten ohessa.

Linjaston numerointi

Uusi linjastonumerointi perustuu linjojen palvelutasoon. Tiheimmin liikennöivät linjat saavat linjatunnukset 110. Hieman harvemmalla vuorovälillä liikennöidään tunnuksilla 1129. Linjat 3039 ovat täydentäviä tai poikittaisia yhteyksiä. Kangasalle on varattu linjatunnukset 4049, Lempäälään ja Vesilahdelle 5059, Valkeakoskelle 6069, Nokialle 7079, Ylöjärvelle 8089 ja TeiskoAitolahti-alueelle sekä Orivedelle 9099. Tapahtumiin tai erityisillä kausilla ajaville busseille annetaan kolminumeroiset tunnukset. 

Kiitos suunnitteluun osallistuneille

Linjastoa alettiin suunnitella vuoden 2018 alussa yhdessä liikennöintialueiden asukkaiden kanssa.  Linjaston luonnokset ovat olleet nähtävillä Nyssen nettisivuilla ja niistä on vaihdettu ajatuksia niin verkossa kuin kasvokkainkin esimerkiksi alueverkostojen tapaamisissa. Yhteistyön pohjalta syntyi lopullinen linjastosuunnitelma, joka hyväksyttiin joukkoliikennelautakunnassa huhtikuussa 2019.

Yhteistyö jatkuu edelleen linjaston kehittämisellä. Otamme mielellämme vastaan ideoita ja ajatuksia palvelustamme ja linjaston toimivuudesta.

Lue lisää ›