Matkustaja istuu pipo päässä bussissa.Tulevan talven mahdolliset sähköpulan aiheuttamat sähkökatkokset voivat vaikuttaa myös Nyssen toimintaan. Sähkökatkot on kuitenkin tarkoitus kohdentaa niin, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa yhteiskunnan toiminnalle, ja ne kohdennetaan pääosin kotitalouksiin.

Raideliikenne on määritelty kriittiseksi sähkönkäyttöpaikaksi valtioneuvoston asetuksella. Se tarkoittaa, että sähköverkkoyhtiö pyrkii takaamaan sähkönsaannin myös niin sanottujen kiertävien sähkökatkojen aikana. Bussien liikennöintiä lyhyet sähkökatkot eivät estä. Liikennehäiriöitä voi kuitenkin esiintyä, jos liikennevalot ja katuvalot eivät toimi.

Bussit

Bussit liikennöivät lyhyiden sähkökatkojen aikana. Myös sähköbussit liikennöivät, sillä muutaman tunnin katko ei vaikuta sähköbussin akkujen latautumiseen.

Ratikat

Lyhyiden sähkökatkojen aikana ratikoiden sähkönsaanti pyritään turvaamaan. Liikennöinti voi kuitenkin hidastua tai toimia vain osalla reitistä, koska sähkökatkos voi vaikuttaa esimerkiksi liikennevaloihin ja vaihteiden toimintaan alueellisesti.

Lähijunat

Lyhyiden sähkökatkojen aikana junaliikenteen sähkönsaanti pyritään turvaamaan. Alueelliset ongelmat sähkönsaannissa voivat kuitenkin aiheuttaa häiriöitä myös junaliikenteeseen.

Nysse.fi ja sähköiset palvelut

Nysse.fi-sivuston ja sähköisten palveluiden toiminta on varmistettu taustajärjestelmissä, joten ne toimivat lyhyiden sähkökatkojen aikana. Häiriöitä voi kuitenkin esiintyä.

Lippu- ja maksujärjestelmä

Lyhyen sähkökatkon aikana lippu- ja maksujärjestelmässä saattaa esiintyä häiriöitä, mutta ne eivät ole todennäköisiä.

Asiakaspalvelu

Nyssen asiakaspalvelu voidaan joutua sulkemaan esimerkiksi alueellisen sähkökatkon ajaksi. Jos verkkoyhteydet eivät toimi, myös puhelinpalvelu on suljettuna.

Miten toimin sähkökatkon aikana joukkoliikenteessä?

Häiriötilanteissa on aina tärkeää noudattaa sekä liikennehenkilökunnan että viranomaisten ohjeita.

Seuraa Nyssen häiriöviestintää: viestit näkyvät Nysse.fi etusivulla, reittioppaassa, Nysse.fi-aikataulupalvelussa, X:n Nysse-infossa sekä matkustamo- ja pysäkkinäytöillä.