Alle 7-vuotiaat saavat matkustaa maksutta vanhemman matkustajan mukana. Lastenvaunujen ja -rattaiden kanssa matkustavalta ei peritä maksua. Lapsen tulee olla vaunuissa tai rattaissa koko matkan ajan.

7-vuotta täytettyään lapsen tulee maksaa matkansa tavalliseen tapaan. Huoltaja voi tilata matkakortin lapselleen Nellasta Suomi.fi -valtuuksilla.

Päiväkotiryhmät

Varhaiskasvatuksen ryhmissä saa yhden hoitajan mukana matkustaa maksutta enintään 6 lasta. Ryhmien on suositeltavaa matkustaa aamu- ja keskipäivällä, työ- ja koulumatkaliikenteen ulkopuolella.

Esikoululaiset

Alle 7-vuotiaat esikoululaiset saavat vielä matkustaa maksutta vanhemman matkustajan seurassa. Täytettyään 7 vuotta matka pitää maksaa normaalisti.