Turvallisuusohjeita


Avun hälyttäminen

Ilmoita mahdollisista matkantekoon liittyvistä häiriöistä ja poikkeamista välittömästi kuljettajalle. Jos soitat suoraan hätäkeskukseen, kerro myös se kuljettajalle.

Soita hätäkeskuksen numeroon 112, kun kyseessä on

  • sairauskohtaus
  • tulipalo
  • uhkaava tilanne tai väkivalta liikennevälineessä tai pysäkillä
  • tilanne, jossa kuljettalle ilmoittaminen ei onnistu
  • muu hätätilanne, esim. raiteilla on henkilöitä tai materiaalia, joka voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Kerro hätäkeskukselle

  • kuka olet
  • mitä on tapahtunut
  • missä liikennevälineessä olet (sekä välineen numero tai muu yksilöivä tunnus)
  • sijaintisi. Kun soitat 112 Suomi -sovellusta apuna käyttäen, tarkka sijaintisi välittyy hätäkeskukseen automaattisesti.

Älä katkaise puhelua ennen kuin olet saanut luvan.

Lisätietoja 112-sovelluksesta


Pysäkillä

Kun bussi lähestyy pysäkkiä, heiluta kättäsi riittävän ajoissa merkiksi siitä, että haluat kyytiin. Hämärällä kelillä voi apuna käyttää heijastinta tai kännykän valoa kuljettajan huomion kiinnittämiseksi. Kuljettaja on nähnyt merkkisi, kun bussin vilkku osoittaa pysäkin suuntaan. Ratikalle pysähtymismerkkiä ei tarvitse näyttää, sillä se pysähtyy jokaisella pysäkillä.

Väistä pysäkille saapuvaa liikennevälinettä. Pysäkille saapuvan bussin keula saattaa koukata pysäkin kautta. Siirry mahdollisuuden mukaan pari askelta taaksepäin ja huolehdi, etteivät lapset mene pysäkin reunalle.

Pysäkiltä lähtevän bussin perä saattaa siirtyä jopa 1,4 metriä pysäkin puolelle. Siksi on tärkeää pysytellä riittävän kaukana pysäkin ja ajoradan reunasta. Varo myös sivupeilejä.

Talviolosuhteissa bussi on pysäkkialueella vaarassa liukua. Pidä riittävä etäisyys pysäkkiä lähestyvään tai siltä lähtevään linja-autoon.

Käytä tietä ylittäessäsi aina suojatietä, äläkä juokse bussin tai raitiovaunun edestä tien yli. Ajokaistojen poikki oikaiseminen ei ole sallittua.


Varaudu äkillisiin tilanteisiin liikennevälineessä

Pidä kiinni tangoista tai turvalenkeistä, jos joudut seisomaan tai siirtymään liikkuvan liikennevälineen sisällä. Varmista, että saat jostain kiinni silloinkin, kun sinulla on mobiililaite käsissäsi. Kuljettaja voi joutua tekemään äkillisen väistöliikkeen tai jarrutuksen. Bussi tai ratikka voi heilahtaa myös liikkeelle lähtiessään.

Huolehdi lastenvaunuista koko matkan ajan

Lukitse vaunut tai rattaat jarruilla ja varmista etteivät ne pääse kaatumaan. Aseta vaunut tai rattaat bussissa niiden oikea kylki menosuuntaa kohti, välittömästi etupenkkirivien taakse. Näin penkkien selkämykset suojaava lasta äkkijarrutuksissa. Ratikassa paikat on merkitty symbolilla.

Matkustaminen muiden kulku- ja apuvälineiden kanssa

Kaikilla pyörillä kulkevilla kulkuvälineillä, esimerkiksi potkulaudalla liikkuminen on kielletty liikennevälineissä turvallisuuden vuoksi. Apuvälineiden, kuten pyörätuolin tai rollaattorin käyttö on sallittu. Huolehdi, ettei apu- tai kulkuvälineesi kaadu tai aiheuta haittaa muille matkustajille.

Lisätietoja apu- ja kulkuvälineiden kanssa matkustamisesta


Kameravalvonta ja kuvaaminen joukkoliikennevälineessä

Osassa joukkoliikennevälineistä käytetään tallentavaa kameravalvontaa. Valvonnalla torjutaan häiriöitä ja ilkivaltaa. Lisäksi kuvatallenteita käytetään rikosten selvittämiseen.

Tee rikosilmoitus mahdollisimman pian, jos joudut rikoksen uhriksi joukkoliikennevälineessä. Poliisi voi pyytää kameravalvontajärjestelmän ylläpitäjältä kuvatallenteita tutkinnan aloittamisen jälkeen. Kuvatallenteita säilytetään rajoitettu aika.

Joukkoliikennevälineet ja pysäkit ovat julkisia paikkoja. Kuvaaminen on sallittua, mutta muistathan, ettet voi julkaista kaikkea kuvaamaasi materiaalia. Kuvattavan henkilön yksityisyyttä tai kunniaa loukkaavan kuvan julkaiseminen ei ole sallittua. On kohteliasta kysyä kuvauksen kohteelta lupa kuvaukseen ja kertoa kuvan käyttötarkoituksesta. Vältä myös tilanteita, joissa kirkkaat salamalaitteet voivat aiheuttaa haittaa kuljettajalle tai muille matkustajille.


Hätäjarrun käyttö

Ratikassa on hätäjarru. Hätäjarrua on käytettävä, jos radalla on henkilö tai vaaraa aiheuttava esine eikä vaaratilanne ole muutoin vältettävissä. Hätäjarrua voi käyttää myös silloin, raitiovaunu on lähtenyt liikkeelle ja matkustaja on jäänyt puristuksiin oven väliin.

Hätäjarrun aiheeton käyttö on ehdottomasti kielletty.


Evakuointi

Jos liikenneväline pysähtyy vian tai muun häiriötilanteen vuoksi, odota paikoillasi henkilökunnan ohjeistusta. Evakuointitilanteessa henkilökunta opastaa turvallisen poistumistien.  Älä poistu paikalta, ennen kuin olet saanut luvan joko henkilökunnalta tai pelastuslaitokselta. Liikennevälineen ulkopuolella voi sähköjohtimissa olla jännite tai raiteilla saattaa liikkua vaunuja.

Liikennevälineessä sattuva tulipalo aiheuttaa aina vakavan vaaratilanteen. Ensisijaisesti pyri pois palopesäkkeen luota ja kuuntele henkilökunnan ohjeita. Liikennevälineissä on myös ensisammutusvälineitä, joiden sijainti on merkitty opastein. Jos liikenneväline on tunnelissa tulipalon syttyessä, on tärkeää, että evakuointitilanteessa on tiedossa oikea poistumissuunta.

Ohjeet evakuointitilanteita varten Rantatunnelissa

Tulipalotilanteissa matkustajia opastetaan siirtymään tunnelissa sijaitsevien vihreiden yhdyskäytäväovien kautta viereiseen liikennetunneliin ja sitä pitkin ulos. Tunnelissa on vihreät poistumisopasteet, jotka ohjaavat lähimmälle ovelle.

Liikennehenkilökunta antaa evakuointiohjeita ja tarvittaessa ohjeita voidaan kuuluttaa hätäkuulutusjärjestelmän kautta. Etene puhtaassa liikennetunnelissa sitä tunnelin suuaukkoa kohden, josta poistuminen voi tapahtua turvallisesti.


Varkaudet

Pidä pysäkillä ja matkan aikana huolta omaisuudestasi. Esimerkiksi avoimessa kassissa tai taskussa olevat lompakot ja puhelimet ovat helppoja saaliita taskuvarkaalle.