Lipputarkastus

Nyssen bussi- ja raitiovaunuissa tehdään lipputarkastuksia. Matkustajalta peritään matkan maksun lisäksi tarkastusmaksu 80 €, jos hänellä ei ole matkaan oikeuttavaa vahvistettua lippua tai oikeutta matkustaa maksutta.

Matkalippujen tarkastustoimintaa Nyssen liikennöintialueella hoitaa Tampereen kaupunki viranomaistoimintana. Junissa tarkastustoiminnan järjestää VR.

Tarkastustoiminnalla ennalta ehkäistään ilman asianmukaista lippua matkustamista ja ohjaamaan matkaan oikeuttavan lipun hankintaan. Tarkastustoiminnalla turvataan lipputuloja. Matkalippujen tarkastajien toiminta perustuu lakiin joukkoliikenteen tarkastusmaksusta (469/79) sekä lakiin järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä (472/77).

Ohjeita matkan maksamiseen

Lipputarkastajat ratikassa.

Maksut ja reklamaatiot

Tarkastusmaksu

Tarkastusmaksu 80 euroa ja kertamaksu matkasta peritään, jos matkustajalla ei ole matkaan oikeuttavaa vahvistettua lippua tai oikeutta matkustaa maksutta.

Asetus (342/2016, 1 ja 2 §)

Joukkoliikenteen tarkastusmaksu on 80 euroa. Maksu on voimassa Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän toimivalta-alueen sisäisessä joukkoliikenteessä, Tampereen kaupungin joukkoliikenneviranomaisen toimivalta-alueen sisäisessä joukkoliikenteessä sekä rautateiden joukkoliikenteessä.

Tarkastusmaksulaki 8 §, tarkastusmaksun määrääminen

Matkustajan, joka ei esitä asianmukaista matkalippua, on ilmoitettava tarkastajan vaatimuksesta tälle henkilötietoinaan nimensä, henkilötunnuksensa ja osoitteensa.

Tarkastusmaksu voidaan määrätä esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • matkustajalla ei ole lippua tai muuta matkustusoikeutta
 • matkustusoikeutta ei ole vahvistettu (esim. matkakorttia ei ole luettu lipunlukijassa)
 • matkustaja käyttää toisen henkilökohtaista lippua (esim. opiskelijaliput, Kelan koulumatkatukiliput, koululiput, työsuhdelippu)
 • lippu ei ole voimassa
 • matkustajalla on alemman ikäryhmän lippu: aikuisella nuoren tai lapsen lippu, nuorella lapsen lippu. Seniorialennusta voi käyttää vain 65 vuotta täyttänyt matkustaja.
 • matkustajalla on väärän tariffin (väärä vyöhyke, vanha tariffi) lippu
 • matkakortti on suljettu.

Tarkastustoiminta

Tarkastajat nousevat kyytiin aina etuovesta. Tarkastaja voi olla virka- tai siviiliasussa. Tarkastajilla on mukanaan tarkastuspassi, jonka he näyttävät pyydettäessä. Siviiliasuisilla tarkastajilla tarkastuspassi on esillä koko tarkastuksen ajan.

Tarkastajalla on liputta matkustavan asiakkaan kiinniotto-oikeus. Tarkastusmaksulaki 11 § Tarkastajan ja järjestyksenvalvojan oikeudet ja vastuu:

…tarkastajalla on oikeus käyttää sellaisia toimenpiteen suorittamiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina…

Poliisi voidaan kutsua paikalle mm. seuraavissa tapauksissa:

 • tarkastajalle on annettu vääriä henkilötietoja tai asiakas on matkustanut toisen henkilön henkilökohtaisella lipulla
 • kyseessä on järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen tai väkivaltatilanne
 • asiakas on rikkonut ja tärvellyt liikennöitsijän omaisuutta
 • asiakas on syyllistynyt joukkoliikenteen häirintään.

Tarkastusmaksun maksaminen

Asiakkaan on tarkastusmaksulain mukaan ilmoitettava tarkastajan vaatimuksesta henkilötietonsa. Tarkastusmaksua ei voi maksaa tarkastustilanteessa käteisellä eikä pankki- tai luottokorteilla. Matkustaja, jolle on määrätty tarkastusmaksu, saa vaatia tarkastajan päätökseen oikaisua. 

Oikaisuvaatimukset kirjaamon kautta:

Tampereen Kaupunki
Kirjaamo
PL 487
33101 Tampere
kirjaamo@tampere.fi