Vahvista lippusi jokaisella matkalla

Tarkastusmaksu 80,00 € peritään, jos matkustajalla ei ole matkaan oikeuttavaa vahvistettua lippua tai oikeutta maksuttomuuteen käytetään väärin. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi tarkastajan sitä pyytäessä.

Nyssen ratikka- ja bussimatkojen lipputarkastuksesta vastaa viranomaistoimintana Tampereen kaupunki. Junissa tarkastustoimintaa hoitaa VR.

Lipputarkastajat ratikassa.

Osta lippu ajoissa

Mobiililippu: osta lippu Nysse Mobiili -sovelluksesta ennen kyytiin nousemista. Varmista, että ostat lipun omalle ikäryhmällesi.

Matkakortti: osta lippu hyvissä ajoin ennen matkaan lähtöä Nella.fi verkkopalvelusta tai Nyssen jälleenmyyntipisteestä.

Lähimaksu: maksa matkasi bussin tai ratikan lippulaitteella. Lähimaksua ei voi käyttää junamatkoilla.

Ennakkokertalippu: osta lippu Nyssen jälleenmyyntipisteestä.

Käytitpä mitä maksutapaa tahansa, vahvista lippusi ratikan tai bussin sisäänkäynnin lähellä olevalla lippulaitteella jokaisella matkallasi. Junamatkoilla lippulaite sijaitsee asemalaiturilla, ei junassa.

Matkalippujen tarkastus, olkaa hyvä!

Esitä tarkastajalle lippulaitteella vahvistamasi lippu tai maksuväline. Maksuttomaan matkaan oikeutettujen matkaoikeus todetaan muilla perusteilla.

Jos olet ostanut lipun mobiililompakolla, varaudu näyttämään mobiililompakon maksutapahtuma tarkastajalle.

Tarkastaja voi pyytää nähtäväksi henkilötodistuksesi. Jos todistus ei ole mukanasi, saat tarkastajalta täytettäväksi henkilötietolomakkeen, jonka avulla hän tarkistaa tietosi väestötietojärjestelmästä.

Tarkastajalla on oikeus poistaa kyydistä tai ottaa kiinni ilman asianmukaista lippua matkustava henkilö, joka ei luotettavasti selvitä henkilöllisyyttään. Kiinniotossa paikalle kutsutaan poliisi.

Tilanteita, joissa tarkastusmaksu voidaan määrätä

Tallenne: Matkalippujen tarkastus

NysseLive 16.10.2023

Millainen on matkalippujen tarkastajan tyypillinen työpäivä? Miten kaikki erilaiset lipputyypit tarkastetaan? Miksi matkaliput pitää leimata? Miten voi päästä matkalippujen tarkastajaksi? Mitkä ovat tyypillisimmät tarkastusmaksun perusteet? Entä jos ihan vahingossa osti vääränlaisen lipun?

Näihin ja moniin muihin matkalippujen tarkastustoimintaa koskeviin kysymyksiin vastattiin NysseLivessä 16.10. Katso tallenne!

Tarkastustoiminta

Matkalippujen tarkastajien toiminta perustuu lakiin joukkoliikenteen tarkastusmaksusta (469/79) sekä lakiin järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä (472/77). Tarkastaja voi olla virka- tai siviiliasussa. Tarkastajalla on mukanaan tarkastuspassi, jonka hän näyttää pyydettäessä. Siviiliasuisella tarkastajalla tarkastuspassi on esillä koko tarkastuksen ajan.

Lipputulojen turvaamisen lisäksi tarkastustoiminnalla valvotaan, että matkustajalla on oikeanlainen lippu tai oikeus matkustaa maksutta.

Matkustajan henkilötietojen tarkastaminen

Lipputarkastaja voi pyytää matkustajaa todistamaan henkilöllisyytensä esimerkiksi ikäryhmän tai lippuetuuden tarkistamista varten. Jos henkilötodistusta ei ole, matkustaja saa täytettäväksi henkilötietolomakkeen, jonka perusteella tarkastaja tarkistaa tiedot väestötietojärjestelmästä. Lomakkeelle kirjoitetaan henkilötunnus, nimi ja osoite.

Tarkastusmaksulaki 8 §, tarkastusmaksun määrääminen: Matkustajan, joka ei esitä asianmukaista matkalippua, on ilmoitettava tarkastajan vaatimuksesta tälle henkilötietoinaan nimensä, henkilötunnuksensa ja osoitteensa.

Kiinniotto-oikeus

Tarkastajalla on asiakkaan kiinniotto-oikeus ja poliisi voidaan kutsua paikalle mm. seuraavissa tapauksissa:

  • Tarkastajalle on annettu vääriä henkilötietoja tai asiakas on matkustanut toisen henkilön henkilökohtaisella lipulla.
  • Matkustaja vastustaa järjestystä ylläpitävää henkilöä, uhkaa väkivallalla tai käyttää väkivaltaa.
  • Matkustaja rikkoo tai tärvelee liikennöitsijän omaisuutta.
  • Matkustaja syyllistyy joukkoliikenteen häirintään.

Tarkastusmaksulaki 11 § Tarkastajan ja järjestyksenvalvojan oikeudet ja vastuu: tarkastajalla on oikeus käyttää sellaisia toimenpiteen suorittamiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina…

Tarkastusmaksun määrääminen

Tarkastusmaksun määrä on 80,00 €. Tarkastusmaksu määrätään erillisellä laskulla, joka kirjoitetaan matkustajan nimelle. Matkustajan henkilöllisyys tarkastetaan tai selvitetään väestötietorekisteristä.

Tarkastusmaksua ei voi maksaa tarkastustilanteessa käteisellä tai muulla maksuvälineellä. Matkustaja, jolle on määrätty tarkastusmaksu, saa vaatia tarkastajan päätökseen oikaisua.

Asetus (342/2016, 1 ja 2 §): Joukkoliikenteen tarkastusmaksu on 80 euroa. Maksu on voimassa Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän toimivalta-alueen sisäisessä joukkoliikenteessä, Tampereen kaupungin joukkoliikenneviranomaisen toimivalta-alueen sisäisessä joukkoliikenteessä sekä rautateiden joukkoliikenteessä.

Oikaisuvaatimukset

Tampereen Kaupunki
Kirjaamo
PL 487
33101 Tampere
kirjaamo@tampere.fi

Asiakaspalaute

matkalippujentarkastus@tampere.fi