Vahvista lippusi jokaisella matkalla

Tarkastusmaksu 80,00 € peritään, jos matkustajalla ei ole matkaan oikeuttavaa vahvistettua lippua tai oikeutta maksuttomuuteen käytetään väärin. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi tarkastajan sitä pyytäessä.

Nyssen ratikka- ja bussimatkojen lipputarkastuksesta vastaa viranomaistoimintana Tampereen kaupunki. Junissa tarkastustoimintaa hoitaa VR.

Lipputarkastajat ratikassa.

Osta lippu ajoissa

Mobiililippu: osta lippu Nysse Mobiili -sovelluksesta ennen kyytiin nousemista. Varmista, että ostat lipun omalle ikäryhmällesi.

Matkakortti: osta lippu hyvissä ajoin ennen matkaan lähtöä Nella.fi verkkopalvelusta tai Nyssen jälleenmyyntipisteestä.

Lähimaksu: maksa matkasi bussin tai ratikan lippulaitteella. Lähimaksua ei voi käyttää junamatkoilla.

Ennakkokertalippu: osta lippu Nyssen jälleenmyyntipisteestä.

Käytitpä mitä maksutapaa tahansa, vahvista lippusi ratikan tai bussin sisäänkäynnin lähellä olevalla lippulaitteella jokaisella matkallasi. Junamatkoilla lippulaite sijaitsee asemalaiturilla, ei junassa.

Matkalippujen tarkastus, olkaa hyvä!

Esitä tarkastajalle lippulaitteella vahvistamasi lippu tai maksuväline. Maksuttomaan matkaan oikeutettujen matkaoikeus todetaan muilla perusteilla.

Jos olet ostanut lipun mobiililompakolla, varaudu näyttämään mobiililompakon maksutapahtuma tarkastajalle.

Tarkastaja voi pyytää nähtäväksi henkilötodistuksesi. Jos todistus ei ole mukanasi, saat tarkastajalta täytettäväksi henkilötietolomakkeen, jonka avulla hän tarkistaa tietosi väestötietojärjestelmästä.

Tarkastajalla on oikeus poistaa kyydistä tai ottaa kiinni ilman asianmukaista lippua matkustava henkilö, joka ei luotettavasti selvitä henkilöllisyyttään. Kiinniotossa paikalle kutsutaan poliisi.

Tilanteita, joissa tarkastusmaksu voidaan määrätä

Matkustusoikeutta ei ole vahvistettu

Matkustajan on vahvistettava matkaan oikeuttava lippu tai maksuväline liikennevälineen lippulaitteella jokaisella matkalla, heti matkan alkaessa. Tarkastaja näkee laitteellaan, onko lippu vahvistettu oikea-aikaisesti.

Maksuttomaan matkaan oikeutettujen matkaoikeus tarkistetaan muilla perusteilla. Maksuttomuuteen oikeutettuja ovat esimerkiksi lasta lastenvaunuissa kuljettava, pyörätuolia tai rollaattoria käyttävä matkustaja tai vanhemman matkustajan seurassa matkustava 0-6-vuotias lapsi.

Lippu ei ole ollut voimassa matkan alkaessa

Matkustajan on vahvistettava matkaan oikeuttava lippu tai ostettava se lähimaksulla heti liikennevälineeseen siirryttyä. Mobiililippu on siis ostettava jo ennen kyytiin nousemista. Mobiililipusta otettu kuvakaappaus ei ole matkan oikeuttava lippu.

Lipun voimassaolo voi päättyä matkan aikana, mutta vasta lipun vahvistamisen jälkeen. Tarkastusmaksua ei määrätä, jos lippu on ollut voimassa ja vahvistettu matkan alkaessa.

Matkustaja käyttää oikeutta maksuttomuuteen väärin perustein

Maksuttomaan matkaan oikeutettujen matkaoikeus tarkistetaan erilaisin perustein. Maksuttomuuteen oikeutettuja ovat esimerkiksi lasta lastenvaunuissa kuljettava, pyörätuolia tai rollaattoria käyttävä matkustaja tai vanhemman matkustajan seurassa matkustava 0-6-vuotias lapsi. Lisäksi pyörätuolia käyttävän matkustajan saattaja saa matkustaa maksutta, jos matka on yhteinen.

Tarkastusmaksu voidaan määrätä esimerkiksi henkilölle, joka matkustaa tyhjien lastenvaunujen kanssa (ilman lasta) tai pyörätuolia käyttävän saattajalle, jos saatettava on jäänyt jo kyydistä.

Matkustajalla on väärän ikäryhmän lippu

Matkustajalla on oltava käytössään omaan ikäryhmään soveltuva lippu:

  • Lapsi (7-16-vuotias) saa matkustaa lapsen, nuoren ja aikuisen lipulla.
  • Nuori (17-24-vuotias) saa matkustaa nuoren ja aikuisen lipulla.
  • Aikuinen (25 vuotta täyttänyt) saa matkustaa aikuisen lipulla. 
  • Seniorin (65 vuotta täyttäneen) matkakortilla saa matkustaa alennusaikana (kello 9-14) vain 65 vuotta täyttänyt henkilö. Etuus ei ole henkilökohtainen.

Matkakortin ikäryhmä muuttuu automaattisesti, jos kortille on tallennettu kortin omistajan tiedot. Haltijakohtaisen tai yrityksen matkakortin ikäryhmä on muutettava asiakaspalvelussa.

Matkustajalla on toisen henkilön henkilökohtainen lippu

Henkilökohtaista lippua saa käyttää vain henkilö, jolle lippuetuus on myönnetty. Henkilökohtaisia lippuja ovat esimerkiksi erilaiset koululaisten ja opiskelijoiden liput sekä työsuhdelippuetuus.

Matkustajalla on väärän vyöhykkeen lippu

Lipun tulee kattaa kaikki ne vyöhykkeet, joiden kautta matka kulkee. Matkalle tarvittavat vyöhykkeet voi tarkistaa reittioppaasta.

Tarkastustoiminta

Matkalippujen tarkastajien toiminta perustuu lakiin joukkoliikenteen tarkastusmaksusta (469/79) sekä lakiin järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä (472/77). Tarkastaja voi olla virka- tai siviiliasussa. Tarkastajalla on mukanaan tarkastuspassi, jonka hän näyttää pyydettäessä. Siviiliasuisella tarkastajalla tarkastuspassi on esillä koko tarkastuksen ajan.

Lipputulojen turvaamisen lisäksi tarkastustoiminnalla valvotaan, että matkustajalla on oikeanlainen lippu tai oikeus matkustaa maksutta.

Matkustajan henkilötietojen tarkastaminen

Lipputarkastaja voi pyytää matkustajaa todistamaan henkilöllisyytensä esimerkiksi ikäryhmän tai lippuetuuden tarkistamista varten. Jos henkilötodistusta ei ole, matkustaja saa täytettäväksi henkilötietolomakkeen, jonka perusteella tarkastaja tarkistaa tiedot väestötietojärjestelmästä. Lomakkeelle kirjoitetaan henkilötunnus, nimi ja osoite.

Tarkastusmaksulaki 8 §, tarkastusmaksun määrääminen: Matkustajan, joka ei esitä asianmukaista matkalippua, on ilmoitettava tarkastajan vaatimuksesta tälle henkilötietoinaan nimensä, henkilötunnuksensa ja osoitteensa.

Kiinniotto-oikeus

Tarkastajalla on asiakkaan kiinniotto-oikeus ja poliisi voidaan kutsua paikalle mm. seuraavissa tapauksissa:

  • Tarkastajalle on annettu vääriä henkilötietoja tai asiakas on matkustanut toisen henkilön henkilökohtaisella lipulla.
  • Matkustaja vastustaa järjestystä ylläpitävää henkilöä, uhkaa väkivallalla tai käyttää väkivaltaa.
  • Matkustaja rikkoo tai tärvelee liikennöitsijän omaisuutta.
  • Matkustaja syyllistyy joukkoliikenteen häirintään.

Tarkastusmaksulaki 11 § Tarkastajan ja järjestyksenvalvojan oikeudet ja vastuu: tarkastajalla on oikeus käyttää sellaisia toimenpiteen suorittamiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina…

Tarkastusmaksun määrääminen

Tarkastusmaksun määrä on 80,00 €. Tarkastusmaksu määrätään erillisellä laskulla, joka kirjoitetaan matkustajan nimelle. Matkustajan henkilöllisyys tarkastetaan tai selvitetään väestötietorekisteristä.

Tarkastusmaksua ei voi maksaa tarkastustilanteessa käteisellä tai muulla maksuvälineellä. Matkustaja, jolle on määrätty tarkastusmaksu, saa vaatia tarkastajan päätökseen oikaisua.

Asetus (342/2016, 1 ja 2 §): Joukkoliikenteen tarkastusmaksu on 80 euroa. Maksu on voimassa Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän toimivalta-alueen sisäisessä joukkoliikenteessä, Tampereen kaupungin joukkoliikenneviranomaisen toimivalta-alueen sisäisessä joukkoliikenteessä sekä rautateiden joukkoliikenteessä.

Oikaisuvaatimukset

Tampereen Kaupunki
Kirjaamo
PL 487
33101 Tampere
kirjaamo@tampere.fi

Asiakaspalaute

matkalippujentarkastus@tampere.fi